Centern möter: Christinagymnasiet

För att välkomna Christinagymnasiets etablering på Lidingö samt öka vår förståelse för hur det är att driva en stor friskola på ön så träffade vi rektor Åsa Johansson och VD Amanda Schütz I deras nyöppnade lokaler

Gymnasieskolan har öppnat upp med sina första elever detta år och avser att växa under kommande fyra år för att fylla upp alla sina platser. Grundskolan har idag 530 elever och 70 lärare. Ambitionen för gymnasiet är att 300 elever fullt utbyggt. När vi möter Christinagymnasiet så har eleverna just skrivit sitt första prov för terminen och denna milsten är skön att ha passerat för både lärare och elever. Vi möter en familjär skola med fokus på ledorden kunskap, trygghet och ansvar. Möjligheten finns att ta emot fler elever men tyvärr valde Hersby gymnasium att lägga ner sin teknikklass och utöka ekonomiprogrammet samtidigt som Christinagymnasiet öppnade vilket försvårade detta år. Rektor Åsa Johansson hade gärna sett ett bättre samspel mellan öns skolor i denna fråga.

En fråga som togs upp var problematiken med föräldrar som mitt under terminen åker iväg med sina barn på semesterresor. Detta riskerar både barnens utbildning och skapar mycket extra arbete för skolan vilket går ut över alla andra barn. Åsa Johansson efterfrågar därför en gemensam policy för alla Lidingös skolor om att rektorerna inte ska bevilja längre ledighet under terminen. Eleverna är redan lediga hälften av årets alla dagar, varje vecka förlorad skolgång har en stor betydelse för elevens lärande.

Vidare så diskuterades frågan om de nationella provens påverkan på slutbetyg. Friskolor anklagas ofta för att sätta glädjebetyg, Åsa Johansson och Amanda Schütz hade här gärna sett att Skolinspektionen granskade de skolor där slutbetygen avviker signifikant från de nationella proven och självklart att proven rättades centralt.

Centerpartiet tackar för ytterligare ett lärorikt besök!

För vidare läsning om våra möten med Lidingös organisationer, se klicka här.