Fullmäktige september: Medborgarinflytande och stadsbyggnad

Septembers kommunfullmäktige inleddes med en diskussion om hur Lidingöbornas inflytande över lokalpolitikenen kan främjas. Därpå följde en interpellation från Centerpartiet där Patrik Buddgård kritiserade majoritetens kostsamma brister i stadsbyggnadspolitiken. Ett glädjande beslut som togs under mötets andra halva var att staden ska utreda möjligheten för ett kallbadhus vid Islinge brostrand. Centerpartiet hade dock gärna sett att fler alternativ på badhusets plats utreddes, särskilt med tanke på öns varierande vattenkvaliteter.

Att inkludera Lidingöborna i utvecklingen av deras ö är något som Centerpartiet Lidingö prioriterar högt. Under interpellationen gällande medborgarinflytande pekade gruppledare Patrik Buddgård (C) på de möjligheter som SKR föreslår för ökat medborgarengagemang. ”Istället för att arbeta bakom stängda dörrar så kan arbetet ske transparant och genom att bjuda in berörda parter, skapa dialoger med representanter för olika grupper, såsom föreningsliv, boendeföreningar, näringsliv, så att dessa dels bättre kan förstå varandras behov samt vara med och påverka sina områdens utveckling mellan valen.” Rebecka Öberg (C) kritiserade majoritetens argument att kommunfullmäktige inte är en bra plattform för Lidingös invånare att ställa frågor till politiken: ”Jag tror att den idéen om att det här forumen är för formellt för våra medborgare är en del av problemet med ett engagera våra medborgare.”

Ett annat problem som lyftes på sammanträdet var bristerna i majoritetens stadsbyggnadspolitik. Gruppledare Patrik Buddgård (C) pekade på hur majoritetens ovilja att bygga bostäder på ön, redan nu kostat Lidingöborna 6,9 mkr i förlorat statligt stöd. Centerpartiet vill att staden ska använda redan hårdgjorda ytor till fler bostäder där Lidingös unga har råd att bo så att dessa inte tvingas lämna ön när de vill flytta hemifrån. Det finns tydliga ramar inom avtalet mellan Lidingö stad och staten som tydligt beskriver hur många nya bostäder kommunen ska bygga för att få hela bidraget till lilla Lidingöbron, dessa borde kommunen kunna möta samtidigt som vi behåller Lidingös grönområden och småstadskänsla. Buddgård lyfte även upp problemen med majoritetens ambivalens i sin stadsbyggnadspolitik. Tiotals miljoner av Lidingöbornas skattemedel har lagds på utveckling av Lidingö centrum utan att ett första spadtag gjorts. ”Utredningar, konsulter och arbetstid i mängder har under moderatstyrets ledning lagds ner utan att staden fått något resultat.”

Septembers fullmäktige beslutade att inte införa en kulturskola på ön såsom Socialdemokraterna föreslagit. Centerpartiet vill hellre se införandet av en kulturpeng till öns barn och unga vilket hade främjat mångfalden och valfriheten av kulturskapande aktiviteter. Med ett pengsystem kan fler aktörer än bara kommunen bidra med kulturverksamhet och både skapa fler platser och fler typer av kulturverksamhet.

Glädjande var att majoriteten beslutade att besvara Centerpartiets motion om kallbadhus/havsbastu på ön. Staden ska nu utreda byggandet av ett kallbadhus vid Islinge brostrand. Samtliga partiet var positiva till idéen om havsbastu men Centerpartiet och delar av oppositionen ville bifalla motionen för att fler platser för havsbastu skulle utredas, med hänsyn t ex till vattenkvalitet som är oklar i Islinge. Lotta Morger (C), en av motionärerna, lyfte även vikten att inkludera Lidingö Havsbastuförenings åsikter i frågan.