Fullmäktige oktober: Raoul Wallenberg hyllades

Lidingös kommunfullmäktige i oktober inleddes i vanlig ordning med interpellationer där Christina Wahlström (C) kritiserade majoritetens bristande hantering av boende för funktionsnedsatta. Tre av Lidingöcenterns motioner behandlades också om medborgarförslag, namngivning av stadhusparken till Raoul Wallenbergparken samt förslag för förbättrad företagservice på ön.

Christina Wahlström (C) kritiserade Omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP), och påpekade bristen på bostäder för funktionsnedsatta inom LSS samt dess låga kvalitet. Hon uppmanade majoriteten att prioritera arbetet så att Lidingöbor inte skulle behöva flytta från ön på grunt av funktionsnedsättning. Det duger inte heller att LSS-boende flyttas från sina lägenheter på 40 kvm till ett rum på 12 och till grannar får dubbelt så gamla och ofta gravt dementa. Ingen gör detta frivilligt och utan eget val blir flytten lagvidrig. Arbetet måste därför ske med en långt snabbare takt än den majoriteten hittills hållit, våra LSS-boende blir äldre vilket medför nya utmaningar som staden snabbt måste möta!

Christinas ihärdiga kamp för de svaga och röstlösa på ön, som hon fört i många år, fick lovord från både majoritet och opposition samt löfte av majoriteten att detta ska ges prioritet.

Lidingöcentern kämpar vidare för att ge öborna ökat inflytande i politiken, även mellan valen. Denna gång gick Rebecka Öberg (C) upp i talarstolen med motionen att Lidingö bör införa medborgarförslag i kommunfullmäktige. Majoriteten, med Daniel Källenfors (M) i spetsen, yrkade avslag på motionen med argumentationen att väljarna istället kunde engagera sig i de politiska partierna om de önskar öka sitt inflytande i politiken. Gabor Sebastiani (C) gjorde sin debut i kommunfullmäktiges talarstol och svarade Källenfors att även om kommunfullmäktiges 51 ledamöter förhoppningsvis är ytters lämpliga till att lägga goda förslag för öns styre så bör kommunen inte förbise den 52:a Lidingöbon som kanske har en ännu bättre idé än de 51 förtroendevalda. Trots goda argument så ville inte majoriteten ta till sig förslaget och motionen röstades ner. Lidingöcentern lovar öborna att vi alltjämt fortsätter att kämpa för stärkt demokrati på ön.

En motion från C, S och MP som däremot antogs var förslaget att namnge stadshusparken till Raoul Wallenbergsparken. Gruppledare Patrik Buddgård utryckte stor glädje över att hela kommunfullmäktige delade hans åsikt om att Raoul Wallenberg och hans gärning måste hållas nära i minnet i dessa tider. De förskräckliga konsekvenser som främlingsfientligheten medför är alltför tydliga, vi måste lära av och hylla Raoul Wallenbergs gärning och värna den medmänsklighet som är ett kärnvärde för oss Centerpartister.

Efter pausen argumenterade Lidingöcenterns ordförande, Tor von Sydow, för vår motion om stärkt företagservice på ön. Företagande är motorn i vårt samhälle och är därför en ytterst viktig fråga för Centerpartiet. Majoriteten besvarade stora delar av motionen; men Centerpartiet ville se ytterligare förstärkningar så som införande av servicegaranti på serveringstillstånd och bygglov samt minska handläggningstiderna i dessa viktiga ärenden. En del av förslaget som inte bifölls var att ett maxtak skulle införas över hur mycket handläggningen av ett ärende kan kosta företagaren. I avsaknad av detta så argumenterade Tor istället för införandet av en preliminär prognos till ansökaren gällande handläggningens kostnad.

Dessutom beslutades om detaljplan för att skydda natur och rekreation i Elfvik som Centerpartiet biföll liksom en ny personalpolicy. I debatt om motion om hemtjänsten betonade Kajsa Kronlund vikten av ett tillräckligt flexibelt system så att omsorgen kan anpassas efter den äldres dagsbehov och att det finns tillräcklig tid för att hinna med personlig kontakt och medmänsklighet.