Centern möter: Dansen Lidingö

Lidingöcentern besöker Dansen Lidingö vid Källängstorget på Näset. Grundarna Alex, Nicole och Edvin berättar hur de känner stor uppskattning från lokalsamhället i närområdet men att det är knappa marginaler när man sysslar med dans.

Dansen Lidingö har idag ca 250 elever och håller i genomsnitt fem till sex lektioner om dagen. Den absoluta majoriteten av eleverna är tjejer från tidiga tonåren och yngre. Det har visat sig vara mycket svårt att locka killar vilket förmodligen kan härledas till könsnormer om att killar inte ska dansa. Mycket tyder dock att detta kan ändras i och med att dans blir mer vanligt i sociala medier; även killar dansar på TikTok!

Jakten på nya elever är ett ständigt arbete för bland annat Nicole. Som danslärare så har hon många gånger hållit gratis danslektioner på grundskolornas idrottslektioner och sedan uppmanat eleverna att besöka dansskolan. Elevvärvningen är en kritisk del av verksamheten eftersom eleverna tenderar att sluta när de når högstadium och gymnasiet, det är tydligt att Lidingös unga har höga ambitioner i skola, och då väljer många att sluta med fritidsaktiviteter till förmån för studier. Nicole menar att detta är synd; eleverna skulle gynnas av mer fysisk aktivitet eftersom detta kan främja resultatet i studierna.

Lidingöcentern lämnar mötet med Dansen Lidingö med nya insikter om vilken politik vi måste driva för att öka den fysiska aktiviteten hos Lidingös unga. Det är återigen tydligt att bristen på ändamålsenliga och prisvärda lokaler hindrar ännu en rörelse från att växa och göra gott på ön.

https://www.dansenlidingo.se/

För vidare läsning om våra möten med Lidingös organisationer, se klicka här.