Kompetenslyft inom omsorg och utbildning i C:s budgetförslag

Andelen utbildad personal inom stadens omsorg och utbildning är för låg. Lidingöcentern avsätter därför i sin budget 5 mnkr på att stärka hemtjänstens kompetens och 5 mnkr för förskolans. Unga som gamla på ön har rätt att mötas av välutbildad personal.

Lidingöcentern ser i samtal med förvaltning och utförare ett stort utvecklingsbehov inom hemtjänst och omsorg. Enligt uppgifter från staden hade bara 60 – 70 % av hemtjänstpersonalen utbildning som undersköterskor 2019. ”Även om utförare har ett ansvar att löpande vidareutbilda sin personal, så görs det inte tillräckligt. Lidingö stad behöver ta ett större ansvar. Kompetensfrågan är av oerhört stor vikt för att få en äldreomsorg av hög kvalitet.”, säger Kajsa Kronlund (C), talesperson äldreomsorg. Lidingöcentern vill därför att Lidingö stad genomför flera åtgärder för att höja kompetensnivån bland de anställda inom hemtjänsten och omsorgen, bland annat genom att utreda ett system för ersättning till hemtjänstutförare där de som levererar högre andel utbildad personal får högre ersättning. ”Det finns ett stort kompetensunderskott bland de anställda som behöver åtgärdas”, säger Kronlund.

Även inom förskolan finns liknande problem. Lotta Morger (C), talesperson utbildning påpekar att endast 26 procent av Lidingös personal är utbildade förskolelärare. Detta i jämförelse med 40 procent sett till riket. “Vi vill att staden fortsatt utökar möjligheten för vidareutbildning inom förskolan på Lidingö. Andelen personal utan pedagogisk utbildning bör minska, idag har 56 procent “övrig utbildning” jämfört med 32 procent i riket. Lämplig icke utbildad personal inom förskolan ska kunna vidareutbildas till barnskötare och lämpliga barnskötare till förskolelärare.” Morger vill även att Lidingö ska vara en attraktiv arbetsgivare, annars blir det svårt att locka kompetent personal. “Det måste vara attraktivt att arbeta på Lidingö i en stimulerande arbetsmiljö med mindre barngrupper och konkurrensmässig lön”, säger hon.

Utöver attraktivare arbetsvillkor ser både Kajsa Kronlund och Lotta Morger behovet av att staden satsar på sin personal. Lidingöcentern lägger därför 10 mnkr av sin budget på upphandling av utbildning till både kommunens och fristående personal. Morger förklarar satsningen: ”Vi ser hur andra kommuner gjort liknande upphandling där barnskötare utbildats till förskollärare, låter oss inspireras av deras upplägg och vill göra samma sak inom utbildning och omsorg.” Kronlund fyller i: ”För att öka andelen utbildad personal bör staden upphandla utbildning för undersköterskor som även är tillgänglig för privata aktörer att anmäla personal till. Lidingöcentern lägger 6 miljoner kronor på detta 2022 och 4 mnkr 2023. Unga som gamla på ön har rätt att mötas av välutbildad personal.”

Läs hela budgetförslaget här!