Kommunfullmäktige november: Budgetdebatt inför 2022

Majoritetens och Lidingöcenterns budgetalternativ debatterades på senaste kommunfullmäktige. Gruppledare Patrik Buddgård inledde debatten och presenterade Lidingöcenterns framåtblickande budgetförslag med kompetenslyft i förskolan, en äldreomsorg i världsklass, nya anläggningar till den ideella idrotten samt en skarp klimatpolitisk där kommunen går före och visar vägen.

Buddgård noterade i sitt inledande anförande att ordet klimat ej nämns i majoritetens budgetförslag. ”Vi lägger därför fram ett budgetförslag med ett stort klimat- och miljöpaket för att höja ambitionen.” sa han. Fredrik Wesslund, talesperson teknik och infrastruktur konkretiserade C:s klimat- och miljöpaket: ”Först av allt så måste vi komma till rätta med laddinfrastrukturen, den måste lyftas upp till en egen fråga, en fråga som bör lösas tillsammans med det lokala elnätsföretaget. Vi måste även utreda behovet av bostadsnära ladd- och snabbladdningsstationer.” Lidingöcentern lägger därför en halv miljon på framtagandet av en laddkarta, så att elleverantörer kan anlägga laddstolpar där behovet är som störst.

Wesslund och Lidingöcentern satsar även 12 miljoner kronor under tre år på att bygga solceller på stadens fastigheter. Wesslund menade att detta är en utmärkt investering för kommunen, anläggningarna kommer att vara återbetalda på cirka tio år, efter det så får staden gratis energi under solcellernas resterande livslängd. Utöver det ekonomiskt sunda i förslaget så syftar det till att inspirera Lidingöborna att ta efter och installera eget.

Utöver satsningar på ren energi argumenterade Rebecka Öberg, hur Lidingöcenterns budget investerar 150 miljoner kronor på att utveckla Högsätra idrottscampus med hallar så att anläggningsbehovet för issporter, bollsporter, dans och racketsporter äntligen ska tillgodoses. Öberg noterade hur majoriteten är nöjda med att de låter idrottsföreningarna bygga sina egna hallar med resultatet att medlemsavgifterna höjs kraftigt. Lidingöcentern lägger ett större ansvar på kommunen att tillgodose behovet av anläggningar.

Tor von Sydow, talesperson näringsliv, hyllade föreningarna Lidingö Näringsliv och Företagarna Lidingö för deras arbete under pandemin. Tor argumenterade även för hur viktigt det lokala näringslivet är för Lidingö och hur kommunen bör göra än mer för att främja företagandet på ön. ”Utan våra företagare så skulle Sverige som välfärdsland inte existera. På Lidingö har vi över 6,000 företag av olika storlekar, som står för mer än 35 procent av stadens intäkter.” Vidare så lyfte von Sydow frågan om rimligheten i att fyra kommunalråd istället för två då detta skulle spara Lidingös skattebetalare en miljon kronor årligen.

Kajsa Kronlund, talesperson äldreomsorg, lyfte problematiken med att Lidingös hemtjänst rankas i den lägsta fjärdedelen i landet enligt brukarundersökning. ”I mitt yrke som distriktssköterska ser jag hur viktigt utbildad personal inom omsorgen är för att de äldre ska få rätt omsorg” sa Kronlund som sedan presenterade Lidingöcenterns förslag på sammanlagt fem miljoner där Lidingö stad upphandlar utbildning, ett kompetenslyft, tillgänglig för personal både inom privat såsom kommunal verksamhet. ”Enligt stadens egna siffror från 2019 har bara 60 till 70 procent av hemtjänstpersonalen adekvat utbildning,” fortsatte Kronlund som även vill att staden inför ett system där utförare med högre andel utbildad personal får en högre ersättning samt att staden förbättrar situationen på öns LSS-boenden.

Gabor Sebastiani, talesperson stadsbyggnad, konstaterade att inget parti på Lidingö vill bygga på öns grönområden eller har ambitionen att bygga ett Kungsholmen på ön, och att den diskussionen således kan lämnas därhän. ”Däremot så finns det ett flertal hårdgjorda ytor som borde utvecklas, till exempel stadshusparkeringen med ett grönt handelstråk, där affärsverksamhet kan blomstra och människor mötas.” Sebastiani lyfte även Käppala, Larsberg och Rudboda som områden med stor potential till utveckling.

Läs hela budgetförslaget här!