Centern möter: Bonver

För att få insikt i förhållandena gällande ön största privata arbetsgivare mötte Centerpartiet Lidingö Bonverkoncernen i deras kontor vid Gåshaga brygga. Gerard och Cecilia Versteegh beklagar att sonen, Jacob Versteegh inte kunde närvara eftersom det är han som leder det operativa arbetet på Bonver men berättar med stor entusiasm on koncernens historia och nuvarande verksamhet.

Bonver är ett företagkomplex som genom åren framgångsrikt navigerat vitt skilda marknader, men alltid med syftet att distribuera produkter runtom i Sverige och norden. Från början låg huvudområdet på distribution av videofilm till att stort antal bensinmackar och dagvaruaffärer runtom i Norden. Denna affärsidé blomstrade fram till dess att piratnedladdning av filmer blev både vanligt och socialt accepterat i Sverige. Bonver har sedan dess diversifierat sin verksamhet och levererar nu medicin i dosförpackning till hemtjänstbrukare samt i bulk till ett stort antal äldreboenden.

Logistik är Bonvers expertis; utöver medicin och annat sjukvårdsmaterial distribuerar Bonver även kaffebönor från Gåshaga Rosteri, ett bolag inom koncernen, till bensinmackar, butiker och kontor. Bonvers tredje ben utför tredjepartslogistik åt ett stort antal e-handlare.

Antalet anställda inom koncernen har vuxit och krympt i olika perioder. Idag så sysselsätter Bonver cirka 250 personer på Lidingö och ett sjuttital på lagret i Uppsala. En stor utmaning för Bonver är att kontoret vid Gåshaga brygga upplevs som avsides för alla de anställda som ej bor på ön. Restiden från till exempel Solna till Gåshaga kan få potentiella kandidater att tänka om inför en anställning. Gerard lyfter därför vikten av snabba kommunikationer för att Bonver ska kunna anställa fler på Lidingö. Ett förslag som diskuterades var en förbättring av båtförbindelsen mellan Slussen och Gåshaga brygga; förutsatt att restiden är kort och att båten anländer innan nio samt att sommartidtabellen gäller även vintertid. Det finns mycket att vinna på utveckling av Stockholms vattenvägar.

En annan utmaning för Bonver är att personalbehovet ökar med cirka 150 extra under Black Friday-veckorna. E-handeln går då i högvarv och många nya händer behövs ute i Gåshaga där Bonver lagerhåller, packar och skickar e-handelns produkter. Bonver har genom åren många gånger agerat som en inkörsport för nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden där särskilt kravet att tala svenska på arbetsplatsen varit en framgångsfaktor för de nya svenskarna senare i livet.


För vidare läsning om våra möten med Lidingös organisationer, se klicka här.