Centern möter: Sörab

Hur ska du sortera ditt skräp och matrester för att kunna återvinna så mycket som möjligt? För att få svar på frågan åkte Lidingöcentern till SÖRABs stora återvinningscentral i Hagby. Här träffade vi VD Johan Lausing som tog visade runt oss på anläggningen bland berg av grovsopor, fraktioner av plast, metall, glas och gummi.

Sörab är ett miljö- och returbolag med uppdraget att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i de nio ägarkommunerna där Lidingö är en av dem. Sörab tar emot avfall från över 530 000 invånare som tillsammans årligen producerar 575 000 ton skräp. Då Sörab har till uppgift att ständigt dels försöka sänka kostnaden för ägarkommunerna, dels försöka återvinna så mycket som möjligt så jobbar de hårt på att ständigt hitta nya sätt att omvandla avfall till nya råvaror. Johan Lausing berättar om att han hittat en fabrik i Tyskland som med glädje och vinst gör om det spruckna, smutsiga skärvorna till nytt glas, ingen i Sverige var intresserad. Man måste därför ofta tänka nytt och se sig runt i världen för att hitta rätt, men gör man det kan avfall ofta återvinnas.

På vår fråga om hur kommun och individ för störst nytta i sin sortering så svarade Johan Lausing snabbt att det gäller att sortera ut matavfallet. Matavfall är både dyrt att bränna och en stor resursförlust då man kan göra om det till biodrivmedel.

Lidingöcentern tackar Sörab för den spännande rundvisningen och lämnar anläggningen med nya insikter om hur vi bäst hjälper Lidingöborna att minska sin påverkan på miljö och klimat.


För vidare läsning om våra möten med Lidingös organisationer, se klicka här.