C lyssnar på dig – genomför dialogmöten runt om på ön i vår

Lidingö brottas med ett demokratiunderskott. I avsaknad av medborgardialog och funktion för medborgarförslag så tar Centerpartiet Lidingö saken i egna händer och söker upp medborgarna för att lyssna på deras idéer och behov. Centerpartiet är det lokala partiet i varje stadsdel och har kontaktpersoner över hela ön.

Det är alltför svårt för Lidingöborna att påverka politiken mellan kommunvalen. Lidingöcentern har därför lagt förslag i kommunfullmäktige med syftet att stärka medborgarnas inflytande över ön. Majoriteten har avfärdat dessa förslag och menar att medborgarna istället kan gå med i de politiska partierna på ön, om de vill vara med och påverka. Centerpartiet Lidingö tycker att ett ökat politiskt engagemang är mycket bra men menar att det måste finnas fler sätt att påverka i sitt närområde.

Gruppledare Patrik Buddgård (C) säger: ”Det ska var enkelt för Lidingöborna att påverka den politiska beslutsprocessen. Den ska vara transparent och öppet. Det kan handla om att medborgare ges möjlighet till dialog med förtroendevalda och tjänstemän eller komma med egna förslag till politiken.”

I avsaknad av mötesplatser mellan staden och medborgare så kommer Centerpartiet Lidingö nu att ge sig ut till öns olika stadsdelar för att lyssna på Lidingöborna. Buddgård fortsätter: ”Vi tror starkt på att Lidingöborna vet bäst vad deras ö och stadsdelar behöver. Vi är det lokala partiet i varje stadsdel, vi vill driva de lokala frågorna som påverkar Lidingöborna i vardagen. Vi vill lyssna och ta del av vilka frågor de vill att vi ska lyfta under kommande mandatperiod.”

Centerpartiet Lidingö kommer att finnas på plats runtom på ön under våren för att lyssna på medborgarna och ta del av deras idéer och förslag. Buddgård låter hälsa att om man missar att prata med Centerns förtroendevalda så går det också utmärkt att skriva till honom på patrik.buddgard@centerpartiet.se och berätta om vilka förslag man har för ön.

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36

Fredrik von Matern, politisk sekreterare 070-776 28 20