Beslut om Rudboda torgs framtid utan dialog med boende

Centerpartiet vill se ett levande närcentrum i Rudboda med plats för näringslivet. På måndagen togs beslut om anbudstävling gällande Rudbodas framtid i kommunstyrelsen. Centerpartiet anser att beslutsunderlaget var undermåligt. Det viktigaste i utvecklingen av en stadsdel är att ta in synpunkter från de boende i området. Inför beslut om anbudstävling har förslaget tagits fram bakom stängda dörrar utan möjlighet för inspel, synpunkter eller deltagande för varken opposition eller Lidingöbor.

Patrik Buddgård (C), gruppledare säger:

”Med detta arbetssätt förminskar man demokratin till en röst på valdagen och sedan ska 51 % av de förtroendevalda bestämma allt, även om det handlar om stadsbyggnadsfrågor som kommer påverka samhället för många mandatperioder framåt. Vi ville att Rudbodabornas idéer skulle arbetas in i anbudstävlingen.”

Innehållsmässigt anser Centerpartiet att det finns mycket att önska. Buddgård fortsätter

”Centerpartiet brinner för den vision om 15-min-staden som Lidingö Näringsliv tagit fram. Tyvärr är vår bedömning att beslutet om anbudstävling för Rudboda torg inte bidrar till denna vision i tillräcklig omfattning med brist på näringslivsytor, låga hållbarhetskrav samt behov av mer blandad bebyggelse.”

Centerpartiets kritik på innehållet:

- Det finns inga utrymmen för utveckling av kvartersrestaurang med hämtmat/kafé, coworkingytor, annan näringslivsverksamhet eller andra mötesplatser. Dessa utrymmen är nycklar för att 15min-staden ska fungera på norra Lidingö med möjligheter till arbetsplats, aktiviteter och lunchrestauranger på ön. Anbudstävlingen ger utrymme för ICA att utvecklas något men ingen annan näringslivsutveckling.

- Klimat- och hållbarhetskrav nämns men utan skärpa. En bärande del i 15min-staden är den hållbara staden. Exempelvis passivhus, plusenergihus, förnyelsebar energi eller mobilitetslösningar, så som bilpooler, borde naturligt ingå i projektet. I nuläget specificeras de arkitektoniska kraven för klassisk bebyggelse i detalj medan hållbarhet inte alls framhålls.

- Blandad bebyggelse krävs för att olika grupper i samhället ska kunna bo och arbeta på Lidingö. I tidigare förslag för utveckling i Rudboda fanns även bostäder anpassade för unga på tomten Palmen vilket nu saknas.