Centern möter: IFK Lidingö friidrott

Under en mörk kväll på Lidingövallen som kylan till trots var full av aktivitet så träffade vi IFK Lidingö friidrott på nyrenoverade Lidingövallen! Ordförande Mikkel Mördrup berättade med stor entusiasm om hur friidrott är en sport som kan utövas från barnsben till veteran. Friidrotten är en allsidig träningsform som dels kan tränas hela livet, dels ofta bygger en bas att utgå från i andra idrotter.

Lidingö må kalla sig Hälsans ö, men under pandemin så har föreningslivet haft det svårt, inte minst friidrotten som tappat ekonomiskt. Den i särklass största motgången var inställandet av Lidingöloppet som brukar vara en stor inkomstkälla för föreningen och dessutom bidra ekonomiskt till de flesta föreningarna på ön.

En annan svårighet för friidrotten är bristen på hallar och halltider, något som Lidingöcentern är väl medveten om och prioriterar högt. Mikkel berättar att när Bosön, som ägs av Riksidrottsförbundet, blev mer kommersiell i sin verksamhet så förlorade Lidingö i stort sett sin största hall. Mikkel upplever att staden tappat greppet om hallförsörjningen, det behövs verkligen fler hallar på ön. Drömmen vore en ny multihall där friidrott kunde utövas på vintern samt plats för många andra idrotter på samma plats. Detta skulle bygga relationer mellan idrottsintresserade över ön, introducera dem till nya idrotter och inte minst locka nya ungdomar att börja med en idrott. Mikkel understryker vikten av gemenskap, särskilt för ungdomar, som en viktig faktor dels för att börja med idrott, dels för att fortsätta i sena tonåren.

Vi lämnar vårt möte med IFK Lidingö friidrott med förnyad motivation till att driva idrottsfrågorna på ön och önskar friidrotten all lycka inför en sommar förhoppningsvis utan pandemibegränsningar.


För vidare läsning om våra möten med Lidingös organisationer, se klicka här.