Tre frågor till nya C-ordföranden Lotta Morger

På årsmötet valdes Lotta Morger till ny ordförande för Centerpartiet Lidingö! Vi vill känna Lotta på pulsen och ställde tre frågor.

1. Varför är du engagerad i lokalpolitiken?

Jag såg att samhället var i stort behövde av fler som engagerade sig politiken. Och på lokalt plan kände jag att mina erfarenheter ifrån 45 år i skolans värld kunde komma till användning.

Jag vet att det krävs högskoleutbildade pedagoger och mindre barngrupper för att få en god lärmiljö. Och jag hade noterat att här på Lidingö var det något som borde utvecklas.

2. Vad är det bästa med Centerpartiet på Lidingö?

Det bästa är att vi är ett lyssnade parti, och att vi vill Lidingös bästa!

Vi värnar om småstadskänslan och vill bevara våra gröna ytor. Och att vi jobbar för att flera inom barn och äldreomsorg får adekvat utbildning.

Samt den goda stämningen och gemenskap som råder.

3. Hur ska vi göra för att lyckas med valet 2022?

Genom ett lyssnade ledarskap och göra det bästa för Lidingö!

  • Skola och äldreomsorg skall ha utbildade pedagoger och undersköterskor 2030
  • 15 minuter staden med levande stadsdelar
  • Driva en miljö- och klimatsmart politik
  • Stärka Hälsans Ö och skapa bättre förutsättningar för föreningar och med idrottsklass på Hersby
  • Stärka elevhälsan, Trygg uppväxt och Våga Vara för att stärka barns självkänsla.
  • Stödja Lidingös näringsliv, att utveckla företagskluster där företagen kan dra nytta av varandras kompetens och verksamhet.