Centern möter: Allhuset

För att utvidga vår förståelse för unga inom LSS så besökte Lidingöcentern Josefin Viklund Levirinne och hennes kollegor i Allhusets lokaler vid Gångsätra. Genomgående under hela mötet är personalens upplevelse i arbetet med ungdomarna som ytterst givande.

Barn från tretton år har rätt till LSS-tillsyn, Allhuset tar emot ungdomar från år och till dess att de tagit studenten. Ungdomar mellan 13–15 år har möjlighet att gå på integrerad tillsyn på Skärsätragården, men om det inte passar har man möjlighet att börja på Allhuset vid 13 års ålder. Tillsynen sker på eftermiddagstid och vanligtvis kommer sju till nio ungdomar per dag. På helger ordnar Allhuset även ett så kallat helgkorttis för upp till åtta deltagare, men Josefin påpekar att behovet på ön är större än de kan tillgodose. (Även Osf har korttids på Villan och Källängsgården och Zenit bedriver korttidshelger.) Något som varit mycket uppskattat är onsdagskvällarna då Allhusets, Café Plåten öppnar dörrarna för fler även vuxna och fler än bara LSS-gruppen, detta lockar många besökare! Särskilt det disco som arrangeras en gång i månaden, där besökarna kommer från hela Stockholm.

Utöver verksamheten på Lidingö så arrangerar Allhuset även skidresor till Björkliden samt resor till bland annat Gotland och Åland. Dessa resor vänder sig till vuxna från 21 år.

Josefin berättar att förr så kom besökare från hela landet för att lära av verksamheten, och Lidingö vad då verkligen en föregångare inom olika LSS-verksamheter. Ett område kommunen skulle kunna arbeta mer med är fritidsaktiviteter för de vuxna inom målgruppen. Hon ser är att det saknas rörelseaktiviteter för de äldre ungdomarna, när våren kommer så ska Allhuset starta en promenadgrupp, men det finns ett än större behov av ökad fysisk aktivitet. Detta i kombination med att gruppen i många fall har en ohälsosam matvana ger en negativ inverkan på deras hälsa. Flera av öns idrottsföreningar har börjat erbjuda möjligheter att delta i deras sporter, vilket är väldigt välkommet.

Ett annat problem som nämns är att det inte finns någon gymnasiesärskola på ön. Detta leder till att ungdomarna måste åka färdtjänst in till skolor i andra kommuner, vilket inte alltid fungerat så bra. Införandet av en skolbuss vore därför en mycket stor förbättring.

Innan kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen slogs ihop till LKF fanns en samordnande roll för LSS-verksamheter, kultur, idrott och samarbeten med i organisationen och föreningar för att skapa en god fritid för målgruppen. I dag har Allhuset svårt att bedriva annat än kärnverksamheten, både ekonomiskt och tidsmässigt, men gör så gott de kan. Försöker hinna med att hinna utveckla och samarbeta på samma sätt som tidigare.

För vidare läsning om våra möten med Lidingös organisationer, se klicka här.