Stoppa maktkampen – välj ett nytt ledarskap på Lidingö

Bittra fejder präglar idag det styrande partiet i stadshuset. Moderaterna klarar inte ens sin interna demokrati, vilket har resulterat i dubbla kandidatlistor, strid för öppen ridå och plötsliga avhopp. Centerpartiet vill se ett nytt ledarskap, som sätter Lidingöbornas välfärd i centrum istället för politikernas personliga behov.
Centerpartiet Lidingös kandidat till Kommunstyrelsens ordförande är Patrik Buddgård och partiet vill bidra till en verklig förändring där lyhördhet, demokrati och välfärdsfrågor dominerar arbetet.

Moderaterna har styrt på Lidingö sedan urminnes tid. De har tagit makten för given och agerat därefter. Efter valet 2018 såg de till att Lidingö blev riksbekant efter ett misslyckat försök att kraftigt höja politikerarvodena. Lotta Morger, ordförande i Centerpartiet Lidingö säger:

”Samförstånd ska prägla lokalpolitiken, inte maktkamp. Med ett nytt ledarskap i kommunstyrelsen kan vi stärka demokratin och öka Lidingöbornas inflytande. Vi kan få ett mer öppet styre där frågorna diskuteras mellan alla partier, istället för att som nu avgöras i slutna rum mellan de styrande partierna. I långsiktiga frågor så som utveckling av våra stadsdelar är det extra viktigt med bred förankring, Rudboda torg är ett praktexempel där både Rudbodaborna och opposition har haft allt för liten insyn och möjlighet för påverkan.”

I SCB:s medborgarundersökning tycker bara en fjärdedel av Lidingöborna att de har bra möjligheter till insyn och inflytande i kommunens beslut och verksamheter. Gabor Sebastiani, vice ordförande säger:

”Vi har den starkaste lokala prägeln. Det beror på att vi lyssnar. Hela vår kärna är att arbeta för lokal demokrati, bättre dialog och större inflytande. Tiden är mogen för en nystart i Lidingö stadshus. Lidingöcentern är idag största oppositionsparti och vi är redo att ta över ansvaret för kommunen efter valet. Välj vår kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande, Patrik Buddgård. Välj demokrati, lyhördhet, inflytande och välfärd på vår ö.”