Centern möter: Käppalaförbundet

Kan Lidingös matavfall bli till biogas? Kan Käppala förse hela ön med fjärrvärme från energin i avloppsvattnet och hur renas läkemedelsrester innan vattnet släpps ut i Östersjön? Frågorna var många när Lidingöcentern besökte Käppalaförbundet och dess VD Andreas Thunberg.

Käppalaförbundet grundades 1957 och består av elva medlemskommuner norr om Stockholm. Trots att anläggningen varit i drift sedan 1969 så har den på grund utav flera omfattande uppgraderingar länge ansetts vara ett av världens modernaste reningsverk. Idag så renar Käppala vatten från mer än 700 000 människor och industrier, varje sekund passerar 2000 liter vattenanläggningen.

Käppala har möjlighet att producera 10 miljoner kubikmeter fordonsgas per år samt tillstånd att leverera 40 Megawatt fjärrvärme. Om viljan fanns så skulle Käppala kunna förse hela ön med fjärrvärme. På vår fråga om tillverkning av biogas från matavfall, utöver den gas som redan bildas från reningsprocessen, svarar dock Andreas att en sådan produktion ej skulle uppskattas av grannarna, eftersom risken finns att dålig lukt skulle kunna spridas över närområdet.

Läkemedel i avloppsvattnet är en annan svår fråga att knäcka. Käppala försöker hitta lösningar på problemet. Eftersom ingen beprövad metod för rening finns tillgänglig så ligger Käppalas forskning i framkant. Andreas tror att de metoder som Käppala utvecklar mycket väl kan komma att bli den standard som sätts i Sverige när frågan är löst.

Liksom de forskare som arbetar med utveckling av nya reningsmetoder så har nästan alla Käppalas anställda en gedigen utbildning. Andreas medger att de ofta är svårt att rekrytera lämplig personal eftersom konkurrensen om dessa är mycket hög och verket kan ha svårt att möta de skyhöga löner som erbjuds dessa eftertraktade ingenjörer inom det privata näringslivet. Käppala satsar istället på att vara en mycket uppskattad arbetsplats som har ett gott rykte och liten personalomsättning.

Vi tackar Andreas Thunberg och Käppalaförbundet att vi fick komma på besök, för vidare läsning om våra möten med Lidingös organisationer, se klicka här.