Centern möter: Klockargårdens skola och årets pedagog

För Lidingöcentern så är behöriga lärare till våra barn en av våra hjärtefrågor. Vi vet hur viktigt en bra skola är att barn ska utvecklas väl och nå sin fulla potential i livet. Vi var därför ytterst intresserade av att träffa Yvonne Skorsdal som tilldelats titeln som årets pedagog.

Vi möter Yvonne Skorsdal och rektor Magnus Askefors på Klockargårdens skola. Magnus berättar att det är vårdnadshavarna som nominerat Yvonne och att han mycket väl förstår varför; Magnus säger att Yvonne är en pedagog med stor empati som sätter eleverna i främsta rummet. Hon ser inga problem, utan bara lösningar och har i mångt och mycket blivit hjärtat för hela skolan.

Yvonne arbetar som specialpedagog, vilket innebär att hon inte har någon egen klass, utan träffar och stöttar i stort sett alla barn på skolan i olika utsträckning. Det är tack vare att Yvonne har en heltidstjänst som hon har möjlighet att lära känna skolans elever, arbeta förebyggande och har tid att bygga relationer med eleverna och deras vårdnadshavare. Yvonne och elevhälsan bjuder vid behov in vårdnadshavare, om de önskar, till ett möte redan innan barnet har börjar på skolan vilket ger mångfalt tillbaka. Rektor Magnus upplever att det fina arbetet och skolans goda rykte bland föräldrarna som gör att de sökande till skolan varje år är fler än de vad de kan ta emot i förskoleklasserna.

Yvonne påpekar dock att det uppskattade arbetet endast är möjligt tack vare att skolan är så väl organiserad med tydliga rutiner och att samarbetet fungerar så bra bland alla i personalen. Detta märks inte minst i den låga personalomsättningen som skolan har, säger rektor Magnus. I jobbet som specialpedagog träffar Yvonne alla barn i förskoleklasserna och följer upp kunskaps- och den grovmotoriska utvecklingen på ett lekfullt sätt gemensamt med pedagogerna. Därefter ordnas mindre språkleksgrupper. Dessa grupper är mycket uppskattade och bidrar till att barn i behov av särskilt stöd känner sig inkluderade. En annan del av Yvonnes arbete är att vara navet i samarbetet mellan olika instanser som barn i behov av särskilt stöd ibland har en kontakt med till exempel logopeder, habiliteringen eller Barn och ungdomspsykiatrin (BUP).

Vi diskuterade även ansökningsrutinerna kring tilläggsbeloppen, som kan beviljas av Lidingö stad för elever i behov av extraordinärt stöd. Det resurstillägg som ett barn eventuellt redan har i förskolan försvinner när de slutar där. Stödet måste då sökas på nytt av mottagande skola och det uppstår ofta ett glapp. Centerpartiet tycker att stödet som beviljats i förskolan åtminstone borde följa med första terminen i förskoleklassen och att det först därefter görs en ny ansökan vid behov i den nya miljön.

Vi tackar Yvonne Skorsdal och Magnus Askefors för att vi fick träffa dem. För vidare läsning om våra möten med Lidingös organisationer, se klicka här.