Orimligt med sjätte högsta arvodet i landet till Lidingös ledande politiker

Centerpartiet reserverade sig mot arvodesberedningens beslut. Kommunstyrelsens ordförande på Lidingö har högre arvode än samma position i storstäder som Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping. Lidingö har sjätte högsta arvodet i landet. Detta motsvarar inte utmaningen som ordförande i en väloljad och välfungerande kommun som Lidingö. Centerpartiet vill sänka arvodet till samma nivå som en riksdagsledamot.

Kommunstyrelsens ordförande tjänar idag 65% av ett statsråd vilket motsvarar 94 250 kronor i månaden. Centerpartiet anser att en mer rimlig nivå är i nivå med en riksdagsledamot som idag tjänar 71 500 kronor.

Med Centerpartiets förslag skulle Lidingö, istället för att ha sjätte högsta arvode i landet, hamna en bit över snittet i landet. Lidingö skulle ha jämförbart arvode med exempelvis Tyresö, Vaxholm och Sundbyberg i Stockholmsregionen.

Gabor Sebastiani, ledamot i arvodesberedningen säger:

”Med våra förslag skulle vi sänka kostnaden för politikerna med 1 miljon kronor per år som istället kan gå till exempelvis två nya förskolelärare. Vi ska ha skäliga och rättvisa ersättningar till fritidspolitikerna och inte de högsta arvodena i landet till heltidspolitiker.”

Förutom kommunstyrelsens ordförande vill Centerpartiet minska antal kommunalråd från dagens fyra till max två. Partiet vill även uppgradera oppositionsrådet som har en central roll i ett demokratiskt samhälle. Oppositionsrådet ska ha samma ersättning som ett kommunalråd. Vidare föreslår Centerpartiet en andra vice ordförande i nämnderna som innehas av oppositionen, detta är det normala i stor del av kommunerna för att stärka möjligheterna för samarbete mellan majoritet och opposition i nämnderna.


Förslag från M, LP, L, KD, SD

Förslag från C

Kommunstyrelsens ordförande

94 250

71 500

Kommunalråd

70 687

64 350

Oppositionsråd

47 125

64 350

Ordförande nämnd (som ej är kommunalråd)

20 735

20 735