Lidingö fortsatt i länsbotten i miljöranking

Trots ett nytt miljöprogram hamnar Lidingö i Aktuell Hållbarhets miljöranking näst sämst i länet. Centerpartiet ville se högre ambitioner i miljöprogrammet och föreslår inför valet bland annat mål om fossilfritt Lidingö 2040, större naturreservat och samarbete med näringsliv och föreningsliv i ett lokalt klimatprotokoll.

Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Det är tydligt att ambitionen i miljö- och klimatarbetet är för lågt hos nuvarande styre med Moderaterna och Lidingöpartiet i spetsen. Vi har velat se ett miljöprogram med högre mål för minskande koldioxidutsläpp. Om vi alla levde som vi gör i Sverige skulle det krävas fyra jordklot. Vi behöver steppa upp stadens arbete med allt från laddstolpar, solenergi, hållbar upphandling till samarbete med näringsliv och Lidingöbor i ett lokalt klimatprotokoll för att nå Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.”

Centerförslag på stärkt miljö- och klimatarbete:

  • Högre ambitioner i klimatarbetet för ett fossilfritt Lidingö 2040 och därefter arbeta för att bli klimatpositiva
  • Koldioxidbudget med åtgärdsplan
  • Krav på hållbart byggande och livscykelanalys på byggen
  • Lokalt klimatprotokoll med näringsliv, Lidingöbor och föreningar för att nå Parisavtalet
  • Utökade naturreservat på ön
  • Laddkarta med fler laddstolpar på ön
  • Solenergipaket med solenergipark, solenergi på kommunala byggnader och över parkeringsplatser
  • Förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken med dagvattendammar, våtmark samt aluminiumfällning.

Läs hela Aktuell Hållbarhets ranking här.