Centern möter: Ett Hållbart Lidingö

Lidingöcentern har länge kämpat för att förbättra öns miljö och minska dess klimatavtryck. Vi är därför väldigt glada över att nätverket Ett Hållbart Lidingö skapats av vanliga Lidingöbor som sett den accelererande miljökrisen och hur omställningen går alldeles för långsamt.

För att lära känna nätverket bättre och för att ta till oss dess uppmaningar så träffade vi medgrundarna Ingrid Hesser och Gunilla Östberg. Båda har gedigna professionella bakgrunder inom hållbarhet och lyfte under vårt möte ett antal områden där Sverige måste prestera bättre för att värna vårt klimat och miljö. På frågan vad som bör göras på Lidingö så förslog de att staden borde göra en djupanalys i vilka av områdena som bör åtgärdas på ön. En bra idé är sedan att titta på andra framgångsrika kommuners miljö- och klimatarbete. Exempelvis Uppsala har ett klimatprotokoll där kommun, civilsamhälle och näringsliv gått samman för att sporra varandra till att göra mer.

Ingrid Hesser och Gunilla Östberg menar att framgångsfaktorn för en hållbar ö är samarbete mellan staden, näringslivet, organisationer och boende. Lidingöcentern håller helt med och hoppas att många partier på ön förstår allvaret och på riktigt är villiga att samarbeta med civilsamhälle och näringsliv för att bygga ett hållbart Lidingö.

För vidare läsning om våra möten med Lidingös organisationer, se klicka här.

För att läsa mer om Ett Hållbart Lidingö eller bli medlem, gå in på

Facebook.com/groups/etthallbartlidingo eller etthallbartlidingo.se. Nätverket finns också på Instagram: instagram.com/etthallbartlidingo.