Centern möter: Lidingövillorna LVS

Många gånger har våra ledamöter slitit sitt hår över majoritetspolitikernas styrning i bygglovsärenden. Vi ser problem med för liten tyngd läggs på äganderätten och brister i både transparens och förutsägbarhet, men hur upplevs nämnden av villaägarna? För att förstå deras perspektiv så träffade vi Lidingövillorna – Villaägarföreningar i samverkan.

Lidingövillor (LVS) innefattar 19 villaägarföreningar och mellan 4 000 och 5 000 fastigheter på ön. Vid vårt möte så går de rakt på sak och lyfter problematiken med Kulturmiljöprogrammet. De menar att kulturområdena målas med alltför grov pensel, väldigt diversifierade områden blir skyddade trots att det kulturhistoriska värdet mellan fastigheterna skiljer sig markant. Det hade varit mycket bättre om enskilda hus markerades och att det gjordes tydligt av vilken anledning de ska skyddas. Det är inte heller tydligt vad en märkning ger för konsekvenser för fastighetsägaren om vad man får eller inte får göra med sin fastighet. Detta instämmer Centerpartiet helt och fullt i.

Ett annat bekymmer som diskuterades var godtyckligheten i bygglovsprocessen. Här behövs transparens och tydliga regler som ger förutsägbarhet i beslutsfattandet. Lidingövillor lyfte också vikten att värna äganderätten, en hjärtefråga för Centern!

Vi tackar Lidingö Villaägarförening för ett givande möte och konstaterar att vi genomgående håller med varandra om problematiken för Lidingös fastighetsägare.

För vidare läsning om våra möten med Lidingös organisationer, se klicka här.