Rapport från fullmäktige: Ingen sänkning av kommunalrådsarvoden

Under vårens sista kommunfullmäktige debatterades överdäckning av Torsviksdiket, kommunalrådens arvoden, GT Vikingarnas nya hall och projekt för sommarlovsentreprenörer. Lidingöcentern yrkade på en sänkning av kommunalrådens arvoden så att kommunstyrelsens ordförande skulle arvoderas i samma nivå som en riksdagsledamot.

Patrik Buddgård lyfte frågan om överdäckning av Torsviksdiket i en interpellation och frågade majoriteten varför inget hänt trots att delar av majoritetspartierna lovade detta i valrörelsen. Lidingöcentern vill skapa en trivsammare entré till Lidingö med ett överdäckat Torsviksdike och ett grönt handelsstråk till Lidingö Centrum. Helt i linje med visionen om 15-min-staden. Majoriteten hänvisade till att Trafikverket sätter stopp i dagsläget.

I diskussion om arvoden föreslog Centerpartiet sänkningar av toppolitikernas lön. Gabor Sebastiani (C), ledamot i arvodesberedningen, påpekade att Lidingö är en lättskött kommun och att stora städer såsom Uppsala och Göteborg har riksdagsledamotens nivå på sina arvodet. Lidingöcentern yrkade även på att en arbetsbeskrivning för kommunalråden skulle tas fram. ”Vi har en roll som heter Kommunstyrelsens ordförande, en roll som man har rent praktiskt två timmar i månaden, sedan så gör man en massa kommunalrådsaker, som vi inte har beskrivit vad det är, och vi arvoderar inte för detta utan för att man är kommunstyrelsens ordförande.” Även övriga kommunalråd arvoderas för att de är kommunalråd, inte för att de är nämndordförande, vilket är den större arbetsbördan, dessa roller skulle behöva förtydligas i skrift.

En annan fråga som hanterades var åtagandet som medlåntagare åt GT Vikingarnas nya gymnastikhall. Patrik Buddgård, Lidingöcenterns gruppledare, påpekade att ”Det är olyckligt att föra över risker och ansvar för ett så stort projekt på en ideell förening. Vi vill se att kommunen tar större investeringsansvar. Vi ser också en risk för högre kostnader för barnfamiljer, när kostnaden förs över till föreningar istället för staden”, men tillade att det är av största vikt att hallen byggs och att Centerpartiet därför yrkar bifall med ett särskilt yttrande. Även Gabor Sebastian (C) påpekade bristerna i majoritetens upplägg: ”Man träffas inte av Lagen om Offentlighet och sekretess, Lagen om offentlig upphandling eller stadens styrande dokument, Policy om korruption, jäv och bisysslor”. Detta leder till att allmänhetens insyn begränsas och skyddsmekanismer mot jäv och korruption faller bort.

Lidingöcenterns sista motion gällde ett projekt om stärkt entreprenörskap hos unga. Patrik Buddgård (C) målade upp en bild av hur sommaren kunde ha sett ut med Lidingöcenterns politik. ”Nu skulle vi haft ett tiotal nya företag i kommunen. Kanske ett tillfälligt café vid ett populärt sommarhäng, kanske en utomhusbio, kanske ett företag som sköter din tomt när du är på semester.” Dessa exempel kommer från andra kommuner som testat projektet men tyvärr så vill majoriteten inte ha dessa sommarlovsentreprenörer utan menar att entreprenörskapet gynnas gott nog i den frivilliga kursen Ung företagsamhet på Hersby gymnasium. Lidingöcenterns förslag hade dock varit tillgängligt för fler samt varit ett billigt projekt som skulle kunna komplettera kommunens starkt eftersökta sommarjobb och ge både erfarenhet och inkomster till öns unga.