C-seger: Nya naturreservat på gång

På Kommunstyrelsen tisdag 7 juni tas beslut om remiss för förslag på nya naturreservat. Centerpartiet välkomnar förslagen som innehåller utökning av Elfvik-Långängens naturreservat som partiet drivit i decennier. Likaså ett nytt naturreservat i Sticklinge helt i linje med Centerpartiets motion från 2019.

I Lidingö Tidning 2001 redogjordes för Centerpartiets förslag om naturreservat för att skydda den gröna kilen från kust till kust. Nu tas steg mot att förverkliga denna vision när förslag om utökade naturreservat går ut på remiss:

”I förslaget skyddas Elfviksskogen och delar av Mölna ängar. Det är väldigt viktiga framsteg för Centerpartiet! Vi måste skydda vår natur och den gröna kilen genom ön för framtida generationer. Vi skulle ännu tydligare vilja binda ihop naturreservatet i Mölna ängar med naturreservatet i Kottla. Nu lämnas en lucka i reservatet vid Södra Kungsvägen, vi önskar att även denna del inkluderas.”

Vidare föreslås ett nytt reservat i Sticklinge. Helt i linje med Centerpartiets motion i frågan från 2019. Buddgård fortsätter:

”Oerhört glädjande. Jag springer och rör mig dagligen ute i Sticklingeskogar och vet vilka fina naturvärden som finns där. Att vi skyddar vår natur är en viktig del i att bevara Lidingös styrka med naturen i så nära anslutning till innerstaden.”

Se motion från 2019 bifogat liksom pressklipp från Lidingö Tidning 2001.