Satsa på solenergi på ön – Lidingö bland de sämsta

Att Lidingö ligger i botten i solenergi per invånare i både länet och landet duger inte. Centerpartiet vill satsa på solenergi under kommande mandatperiod.

Mätt i effekt solel per invånare ligger Lidingö på plats 265 av 290 kommuner, det visas i Solcellstoppen från Svensk solenergi som Mitt i rapporterat. 25 kommuner är sämre och 264 är bättre. Gabor Sebastiani (C), kandidat i kommunvalet säger:

”Även inom Stockholms län är vi näst sämst. Solna ligger före oss trots att de har mindre tak per invånare eftersom de bor i höghus. Lidingö med sina många tak borde ligga högre!”

Centerpartiet vill se mer närproducerad el som minskar sårbarhet och ökar tillgång till förnyelsebar el som exempelvis behövs när allt fler köper laddbilar. Patrik Buddgård (C), gruppledare säger:

”Centerpartiet vill sätta solenergi på kommunens byggnader, på skärmtak över parkeringsplatser där elbilar kan laddas och vill ha en solcellspark vid Breviksbadet för produktion och uppvärmning av Breviksbadet. Kommunen ska gå före!”

Sebastiani (C), kompletterar:

”När grannen sätter upp solenergi ökar chansen att fler i området gör det. Därför måste det vara lätt och bygglovsfritt med solceller, även i kulturmiljöområden. Vi vill att det bara ska krävas bygglov på k- och q-märkta byggnader. Denna mandatperiod har vi sett exempel där fastighetsägare fått nej bara för att fastigheten ligger bredvid en kulturhistoriskt intressant byggnad. Det är inte ok.”

C-förslag för mer solenergi:

  • Solenergi på kommunala fastigheter (4 mnkr per år i tre år)
  • Uppdrag till kommunala fastighetsbolag att installera solenergi på sina fastigheter
  • Solenergipark vid Breviksbadet
  • Skärmtak med solenergi över parkeringar med laddstationer
  • Bygglovsbefria solceller i kulturmiljöområden