Felprioritering av M att spara på skola och omsorg för att sänka skatten

Centerpartiet vill höja andel utbildade förskolelärare och undersköterskor i förskola och omsorg. Utbildad personal kostar mer, det kräver resurser. M föreslår i sitt valprogram istället skattesänkning på upp mot 180 miljoner kronor genom att ”effektivisera” bland annat i skola och omsorg.

Lidingö har idag femte lägsta skatten i landet men lägger 14:e minst på skolan enligt Lärarförbundets ”Bästa skolkommun”. Trots detta är Moderaternas giv i sitt valprogram att sänka skatten och refererar till att det finns en kommun med 1 krona lägre skatt. De vill ”effektivisera” för att nå ner till M:s utvalda jämförelsekommuner med lägst skatt i landet. Patrik Buddgård, Centerpartiets kandidat till Kommunstyrelsens ordförande:

”Det är helt fel prioritering från Moderaterna. Vi har idag endast 26 procent utbildade förskolelärare och allt för få undersköterskor i hemtjänsten. Istället för att satsa på att bygga upp kompetensen för våra barn och äldre vill Moderaterna spara för att sänka landets redan femte lägsta kommunskatt ytterligare.”

Under mandatperioden har genomgående jämförelser gjorts med fem kommuner utvalda utifrån att de har låg skatt. I dessa underlag pekar man ut potential att ”effektivisera” förskola med 32 mnkr och äldreomsorgen med 61 mnkr för att nå snittet i de fem av Moderaterna utvalda jämförelsekommunerna.

”Centerpartiet vill absolut jobba med effektiviseringar, alltså att få ut samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad. Exempelvis genom att minska antal kommunalråd och den centrala administrationen. Problemet är att Moderaterna har arbetat med osthyvelmetod och skurit generellt på ersättningen till bland annat skola och omsorg. 2020 fick skola och omsorg ingen ersättning alls för inflation och stigande lönekostnader. Det leder inte till effektivisering utan till besparing.”