Yngsta kandidaten till fullmäktige – Jacob Rothschild 18 år idag!

Centerpartiet vill gratulera årets yngsta kandidat till fullmäktige som idag fyller 18 år. 16 dagar före valdagen blir Jacob Rothschild 18 år och därmed valbar till fullmäktige. Där vill han vara ungas röst för bättre skolor på ön och högre ambition i klimatarbetet.

För Centerpartiet är det viktigt att ha en bred representation på valsedeln, från yngsta kandidaten på 18 år till äldsta på 89 år. Gruppledare Patrik Buddgård säger:

”Det är viktigt att ungas röst hörs i fullmäktige. Därför är jag så glad att vi har allt från förstagångsväljare till pensionär på valbar plats på vår lista.”

Jacob Rothschild som är yngst av alla kandidater hos fullmäktigepartierna på Lidingö i årets val säger:

”Jag vill stärka elevhälsan genom bland annat hälsokontroller med fokus på psykiska hälsan och att staden alltid prioritera skolan i stadens budget. För oss i den unga generationen är klimatfrågan en ödesfråga. Jag tycker Lidingö har alldeles för låg ambition, varför är det inte redan solenergi på alla stadens byggnader?”

Namn: Jacob Rothschild

Gör nu: Studerar på Hersby gymnasium

Ålder: 18 år idag den 26 augusti

Aktuell med: Står på plats 10 på Centerpartiets valsedel som yngsta kandidat till fullmäktige på ön