Vi vill stoppa Moderaternas besparingar på skola och omsorg

Från V till KD är sex partier överens om att utmana minoritetens förslag till kommunfullmäktiges presidium. Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är alla överens om att Lidingö tar ett stort steg åt fel håll när Moderaterna och Lidingöpartiet vill bilda ett minoritetsstyre med stöd av Sverigedemokraterna. Ett styre som kommer skära ner på skola och omsorg för att ytterligare sänka Sveriges redan femte lägsta kommunskatt, vilket kommer försämra kvalitén för kommunens barn och äldre.

Våra sex partier kommer därför nominera Ewa Lantz (S) och Gabor Sebastiani (C) till ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige. Tillsammans samlar partierna 29 mandat, lika många som M och LP. Patrik Buddgård (C), Suzanne Liljegren (L) och Carl-Johan Schiller (KD) säger:

”Det är en ekonomisk härdsmälta hos Moderaterna där man jagar kortsiktiga intäkter i utförsäljningar. Vi vill stärka varje individs möjlighet till utveckling i skolan och varje äldres rätt till självbestämmande, då kan vi inte spara in på skola och omsorg som M och LP föreslår. Med våra kandidater får vi två kompetenta politiker med förmåga att leda kommunfullmäktige.”

Daniel Larson (S), Patrik Sandström (MP) och Jonas Lundgren (V) säger:

”Det är de mest utsatta i samhället som drabbas när man sparar in på skola och omsorg. Det saknas satsningar på funktionsnedsatta inom LSS och besparingarna inom skola och omsorg kommer slå hårt mot elever med mest behov av stöd och mot äldre som inte har något annat stöd att få än kommunens. Nödvändiga satsningar på miljö- och klimat saknas också helt. För att stoppa detta kommer vi utmana minoriteten i fullmäktige.”

De sex partiernas kandidater till Kommunfullmäktiges presidium (se bild ovan):

Ordförande: Ewa Lantz (S), 66 år, Skärsätra

Vice ordförande: Gabor Sebastiani (C), 47 år, Rudboda