Rapport från fullmäktige: M och LP går fram med aktivt stöd av SD

Under mandatperiodens första sammanträde så tvingades minoritetsstyret M och LP att bekänna färg när de i omröstningen till kommunfullmäktiges ordförande endast vann med hjälp av SD:s aktiva stöd. Lidingös samlade opposition, från KD till V med Centern i mitten föreslog istället Ewa Lantz (S) till ordförande. ”M och LD räknar med att Sverigedemokraterna kommer att stödja deras förslag. Övriga sex partier i fullmäktige är överens om att detta styre skulle innebära stora steg i fel riktning.” sa Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet.

Buddgård påpekade även att valet till fullmäktiges ordförande är ett viktigt val, det handlar om att ha ett kompetent presidium med stor kunskap om mötets formalia och hur en propositionsordning ska ställas. Kristdemokraternas Carl-Johan Schiller påpekade att det hör till ovanligheterna att hans parti skulle stödja Socialdemokraterna, men att posten som ordförande närmast var att jämföras med Riksdagens talman. ”Att kunna hålla ordning på en talarlista, att kunna veta när talartiden är slut, ge rätt antal repliker och genmälen i debatten, det handlar om de gemensamma spelregler som vi sätter upp för att värna demokratin. Därför så har vi landat i att vi stödjer Ewa Lantz till ordförande” sa Schiller (KD).

Efter att samtliga oppositionspartier yrkat bifall så steg Moderaternas Daniel Källenfors upp i talarstolen och hävdade att på Lidingö så har det största partiet alltid varit kommunfullmäktiges ordförande och näst största varit vice ordförande, vilket han hävdade var viktiga principer att upprätthålla. Buddgård (C) påpekade då Källenfors (M) hade helt fel. Om denna praxis hade gällt under förra mandatperioden så skulle Centerpartiet som då var näst största parti innehaft vice ordförandeskapet.

En att en sluten omröstning sedimenterat SD:s stöd till M och LP och Anna-Britta Bergman (M) återvaldes till ordförande så fortskred mötet med val av valberedning där minoriteten efter överläggning med oppositionen jämkade sig till oppositionens förslag om att alla partier skulle ges en ordinarie plats i beredningen. Därpå följde val av arvodes beredning och val av gruppledare. Centerpartiets nomineringar till dessa poster var Gabor Sebastiani (C) som under förra mandatperioden gjort ett ypperligt arbete i arvodesberedningen samt Patrik Buddgård som gruppledare.