C-budget för fler förskollärare och mer idrott

Moderaterna och Lidingöpartiet pekar i sin budget ut möjligheten att spara 90 mnkr på skola och omsorg under mandatperioden. Centerpartiet motsätter sig de nedskärningar det skulle innebära och lägger ett rakt motsatt förslag med satsningar på Lidingös unga och äldre för fler förskollärare och nya idrottsanläggningar.

Centerpartiet gick till val på att skapa hälsans ö på riktigt med trygghet för alla. I sitt budgetförslag levererar man genom satsningar på till exempel idrottshallar i Högsätra idrottscampus, fler förskollärare samt satsningar för en grön och klimatsmart ö. Detta står i skarp kontrast emot Moderaterna och Lidingöpartiet som pekar ut möjlighet att spara 90 mnkr på skola och omsorg för att nå ner till samma kostnad som kommunens jämförelsekommuner – utvalda för att ha lägsta skatten och därmed bland landets lägsta satsningar på skola och omsorg. Gruppledare Patrik Buddgård utvecklar:

”Vi och våra väljare vill se en annan väg för Lidingö där vi satsar på kvalitetsutveckling i skola och omsorg istället för en besparingspolitik. Istället för att Lidingö tävlar mot andra moderatledda kommuner om att ha lägst skatt vill vi behålla vår redan idag låga skatt och tävla om bästa möjliga kvalitet. Lidingö kan bli en föregångskommun för funktionsnedsatta inom LSS, höja andel utbildade förskollärare och undersköterskor, förbättra möjligheten för idrott och stärka arbetet för en klimatsmart ö med vårt förslag.”

Satsningar i Centerpartiets budgetförslag:

 • Höja andel förskollärare 8,35 mnkr
 • Stärkt kvalitet i fritidshem 3 mnkr
 • Öka andelen behörig personal i äldreboenden 2,8 mnkr
 • Investering i idrottshallar 150 mnkr under planperioden
 • Klimatprotokoll med åtgärdsplan för nettonollutsläpp 2040 1 mnkr
 • Solceller på kommunens tak och fler laddstolpar Investering på 6 mnkr per år
 • Stärkt arbete emot våld i nära relation 1 mnkr
 • Stärkta fritidsaktiviteter för LSS-gruppen 1 mnkr
 • Fler sommarjobb för öns unga 1,25 mnkr
 • Lägre avgift för musikskolan 0,7 mnkr
 • Integrationsinsatser med idrottsföreningar 0,25 mnkr
 • Återinförande av saltsopning på cykelbanor 1,5 mnkr

Läs hela budgetförslaget här. , 1 MB.