Buddgård lämnar som C-gruppledare på ön

Patrik Buddgård har meddelat att han efter nästan åtta år lämnar som gruppledare för Centerpartiet Lidingö under våren. Han ska istället gå in i läraryrket. Under dessa åtta år har Centerpartiet behållit en stark ställning på ön och är fortsatt största oppositionsparti. Från oppositionsrollen har Buddgård inte minst drivit på för idrottens förutsättningar på ön och att kommunen ska prioritera satsningar på exempelvis små grupper i förskolan, fler förskollärare och på äldreomsorgen. En ny gruppledare kommer väljas i februari och skiftet kommer ske någon gång under våren.

Patrik Buddgård lämnar som gruppledare och ledamot i Kommunstyrelsen men kommer sitta kvar som ledamot i Centerpartiets fullmäktigegrupp som fritidspolitiker. Han säger själv om tiden som gruppledare:

"Det är dags att lämna över stafettpinnen till någon annan ur vår starka grupp. Det har varit åtta riktigt roliga år där vi effektivt drivit våra frågor. Det är fantastiskt att nu se en fullstor friidrottsarena på Lidingövallen, att det finns ungdomsbostäder i Larsberg, att utökade naturreservat i Sticklinge, Mölna och Elfvik är ute på remiss och förhoppningsvis snart blir verklighet samt hur mycket bättre vattenkvaliteten i Kottlasjön blivit efter genomförda insatserna. Det är fyra exempel på frågor Lidingöcentern drivit hårt under dessa år som har blivit verklighet."

Centerpartiet har under dessa åtta år gjort viktiga insatser i opposition men självklart hade partiet siktet inställt på ett nytt styre efter valet, Buddgård fortsätter:

"Centerpartiet kommer ha en än viktigare roll i opposition kommande år mot det nya stockkonservativa styret som lutar sig mot SD. Vi vet att tre borgerliga partier försökte få in satsningar på skola, omsorg, miljö och idrott i förhandlingar med Moderaterna. Men att Moderaterna valde bort C, L och KD och våra satsningar på kvalitet i kärnverksamheterna till förmån för Sverigedemokraterna och ytterligare sänkningar av landets redan femte lägsta kommunskatt. Den nya gruppledaren kommer ha en viktig uppgift att möta detta minoritetsstyre som har lika många mandat som oppositionen. Det ska bli kul att få stödja detta arbete i min kommande roll som fritidspolitiker!"