Flytta ö-gruppens butik till bättre skyltläge

Lidingö ska vara en föregångskommun inom lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) anser Centerpartiet. Lidingö startade den första kommunala dagverksamheten i landet och ö-gruppens butik har sedan 1985 varit en del av denna verksamhet. Idag är den gömd i källaren av stadshuset och Centerpartiet vill se en flytt till en synligare plats, förslagsvis i Stadshusets entrébyggnad.

Lidingös dagverksamhet centraliserades till stadshuset för några år sedan. Något Centerpartiet har beklagat. En del i detta arbete ledde till att ö-gruppens butik flyttades till stadshusets källare. Christina Wahlström, talesperson i frågor för funktionsnedsatta säger:

”Detta är olyckligt då butiken inte syns för gemene man och ligger på en plats där människor inte naturligt rör sig och passerar förbi. För Centerpartiet är det viktigt att LSS-gruppen har en väldigt synlig plats i lokalsamhället och en butik ska givetvis ligga i ett bra skyltläge. Vi vill därför att staden flyttar butiken. Förslagsvis till entréhallen i stadshuset där bästa ”skyltläge” idag används för kontorsplatser för vuxen utbildningen.”

Centerpartiet har därför lämnat in en motion till fullmäktige där vi föreslår att staden utreder och flyttar ö-gruppens butik till en mer synlig plats, exempelvis till stadshusets entrébyggnad, i nära samverkan och dialog med berörda.

Läs motionen , 104.9 kB.