Varför ska Lidingöborna betala mer av Lilla Lidingöbron?

Stadsmiljöavtalet innebar att Lidingöborna skulle få ett bidrag på 343 miljoner kronor från Trafikverket för bygget av Lilla Lidingöbron. Staden lovade förbättringar av trafikmiljön och bostadsbyggande som motprestation. På grund av styrets byggpolitik har nu ytterligare 16,8 miljoner dragits tillbaka då staden inte levt upp till sina motprestationer. En stor risk finns att bidraget minskar ytterligare. Miljoner som nu måste tas från Lidingöborna, medel som istället kunde gått till investeringar i idrottshallar, förskolor eller äldreboenden till Lidingöborna.

Trafikverket har i november gjort en ny justering av stadsmiljöavtalet, ett ändringsbeslut som innebär att bidraget till Lidingö minskar med 16,8 miljoner. Detta ska läggas till de 6,9 miljoner som bidraget minskades med 2020. Det är totalt 23,7 miljoner som måste tas från stadens kassa istället för att staten bidrar.

Gruppledare Patrik Buddgård (C), Daniel Larson (S), Suzanne Liljegren (L), Patrik Sandström (MP) och Jonas Lundgren (V) är alla kritiska till styrets agerande:

”Moderaterna och Lidingöpartiet lever inte upp till stadsmiljöavtalet och bidraget minskas nu med ytterligare 16,8 miljoner kronor. Räkningen skickas till Lidingöborna. Hur mycket mer ska Lidingöborna behöva betala för Moderaternas och Lidingöpartiernas politik?”

Den senaste minskningen är ett resultat av att staden inte uppföljt löftet om minst 250 bostäder i utvecklingen av Högsätra och har avbrutit planarbetet för 50 bostäder i Torsviksområdet, kvarteret Södermanland 58. Kvar i avtalet finns löften om 100-200 lägenheter i Lidingö Centrum och 150 i Larsberg. Inget av dessa löften har hittills resulterat i framtagna detaljplaner trots att det moderatledda styret under många år har pumpat in tiotals miljoner i planarbetet av Lidingö Centrum. Risken är därför stor att Trafikverket gör ytterligare nedskrivningar av det statliga bidraget. Gruppledarna fortsätter:

”Planarbetet för nya bostäder vid det förfulande garaget i Larsberg har, tvärtemot att röra sig framåt, istället avbrutits. Den stadsbyggnadspolitik som nu förs ger sämre stadsmiljöer, mindre markintäkter och minskande bidrag till Lilla Lidingöbron. Det är en kostsam politik för Lidingöborna, vi skulle istället kunnat investerat dessa medel i idrottshallar, förskolor eller äldreboenden till nytta för Lidingöborna. Oppositionen kommer väcka en interpellation i fullmäktige i frågan.”