Ny gruppledare vald: Gabor Sebastiani

Efter att Patrik Buddgård meddelat att han lämnar som gruppledare valde Centerpartiet på sitt årsmöte ny gruppledare. Från och med 1 mars tillträder Gabor Sebastiani som ny gruppledare. Sebastiani lyfter kvalité i verksamhet för barn och unga på ön, inflytande för Lidingöborna, miljö samt företagsklimatet som prioriterade områden framåt.

Gabor Sebastiani säger:

”Jag är tacksam för medlemmarnas förtroende. Nu ska vi fortsätta vårt politiska arbete för att kommunen ska satsa på att bli bäst på kvalité jämfört med andra kommuner. Istället för att som minoritetsstyret fokusera på att bli billigast.”

Partiet får ett nytt frontansikte men den politiska inriktningen ligger fast, Sebastiani fortsätter:

”Jag är vald för att fortsätta driva den politik vi gemensamt tagit fram, där exempelvis högre ambitioner i klimatarbetet, prioritering av barn och unga och ett starkt företagsklimat är grundstommar. Som oppositionspolitiker är ett väldigt viktigt uppdrag att granska makten så att allt går lagligt och rätt till. Min ambition är att utöver att berätta vilka politiska sakfrågor vi hade gjort annorlunda och bättre, även uppmärksamma där maktutövningen inte går rätt till.”

Avgående gruppledare ska nu gå till läraryrket men sitter kvar som ledamot i fullmäktige. Patrik Buddgård säger:

”Jag ser fram emot att fortsätta som fritidspolitiker med Gabor i främsta ledet för en liberal och grön politik! Det skulle vi behöva mer av på Lidingö som motvikt till de konservativa krafter som nu styr.”

Fyra förändringar Sebastiani skulle vilja se i politiken på ön:

  • Transparens, öppenhet och lyssnande ledarskap istället för ”jag vet bäst-mentalitet”.
  • Satsa på kvalitet i skola och omsorg, istället för att vara billigast.
  • Gå före i klimatarbetet, istället för att i efterhand följa efter.
  • Se utveckling för företagande som möjlighet, istället för hot.
Gabor Sebastiani