Skapa lokalt klimatprotokoll på ön

För att värna Lidingös vackra och gröna ö föreslår Centerpartiet i en motion lagd i fullmäktige att kommunen ska skapa ett lokalt klimatprotokoll mellan civilsamhälle, näringsliv och kommun. Centerpartiet vill att Lidingö ska vara en föregångare i klimat- och miljöarbetet.

Klimatprotokollet föreslås grundas i Parisavtalet från 2016, som Sverige och alla EU-länder har undertecknat som har mål att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Patrik Buddgård, avgående gruppledare och en av motionärerna säger:

”För att detta ska vara möjligt att nå målen måste alla delar av samhället bidrar, såväl enskilda som offentliga och privata aktörer. Lidingö saknar idag mål för när kommunen ska bli klimatneutral och staden har inget strukturerat samarbete med civilsamhälle, Lidingöbor eller lokalt näringsliv.”

Flera andra kommuner arbetar nära tillsammans med civilsamhälle, näringslivs och högskola/universitet. Ett exempel är Uppsala klimatprotokoll där kommun, näringsliv och universitet har satt klimatmål för Uppsala där målet är att medlemmarnas gemensamma utsläpp av växthusgaser ska minska med 14 % per år till och med 2030. Buddgård fortsätter:

”Om alla människor på jorden förbrukade resurserna som vi gör i Sverige skulle det krävas fyra jordklot. Detta innebär att det inte räcker att göra insatser globalt. Vi måste även arbeta med klimatfrågan lokalt - tillsammans. Det finns ett stort intresse för klimatarbetet både inom civilsamhället och näringslivet. Nu behöver även staden visa samma intresse och introducera ett klimatprotokoll. Det är bara när alla delar av samhället arbetar tillsammans vi kan nå tillräckligt resultat!”

Läs motionen här. , 89.6 kB.