Staden följer inte Socialstyrelsens råd om antal boende på gruppbostäder

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd står att det i regel bör vara endast tre till fem funktionsnedsatta som bor på samma gruppbostad. Trots det beslutade Moderaterna och Lidingöpartiet om riktlinjer där det ska vara sex boende på gruppbostäder för funktionsnedsatta inom LSS på Lidingö.

Centerpartiet värdesätter att riktlinjer för byggnation av LSS-bostäder är på plats men yrkade på omsorgs- och socialnämnden att staden ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och ändra i Riktlinjerna för nybyggnation av gruppbostäder enligt LSS enligt följande: ”I en gruppbostad bör endast tre till fem personer bo.”

Christina Wahlström, ledamot och talesperson för frågor om funktionsnedsatta säger:

”Frågan om vilken betydelse det har hur många personer som ingår i en grupp har studerats inom flera områden. Vetenskaplig litteratur inom sociologi, psykologi och didaktik visar att de flesta människor föredrar att leva, arbeta och leka i mindre grupper jämfört med stora grupper. Studierna visar att individer blir mer aktiva när världen omkring blir begriplig och trygg, tack vare en mindre grupp med färre personer.

Större grupper skapar oro och innebär fler anställda. Mer personal i en verksamhet innebär i sin tur att personalen pratar mer med varandra än med de personer som bor där.

För den som har svårt att kommunicera kan den lilla gruppen underlätta för personen att göra sig förstådd. Kommunikation försvåras om man är en i mängden. För vissa personer med omfattande funktionshinder är det särskilt viktigt att antalet kontakter i den närmaste miljön är begränsad. Därför bör gruppen inte vara större än att den enskilde kan få en social roll och kunna förstå andras reaktioner.”

Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter.