Vad händer med Tor 2 och blir det några fler seniorbostäder på ön?

Andelen äldre ökar på Lidingö. Idag är vi relativt väl försörjda med vård- och omsorgsboende men köerna till stadens seniorbostäder är långa och på sikt finns behov även av fler vård- och omsorgsboenden. Den styrande minoritetens enda plan verkar dock vara kvarboendeprincipen och digitala hjälpmedel. Centerpartiet vill se fler bostäder anpassade för äldre.

Start-PM för Tor 2 beslutades i september 2021 för ett projekt som beräknades för 34 lägenheter. Sedan dess har inget ytterligare hörts i frågan. I november 2022 stod 1156 personer i stadens seniorboendekön. Kötiden till området Tor bedömdes vara upp till 8 år. Cirka 20 procent i kön önskar flytta in omgående eller de närmaste två åren. En viss utökning av bostäderna i Tor är på gång i redan existerande huskropp.

I den politiska överenskommelse mellan Moderaterna och Lidingöpartiet står ingenting om Tor 2 som varit en stor politisk fråga under många valrörelser och något som dessutom var ett löfte under förra mandatperioden från dåvarande styret. Det står heller ingenting om nya seniorbostäder eller vård- och omsorgsboenden i den styrande minoritetens program. Tvärtom står det ”Att kvarboendeprincipen ska vara styrande för planeringen av det fortsatta arbetet med omsorgs- och boendekedjan.” Joakim Jarnryd (C), talesperson äldrefrågor säger:

”Det är bra att de som vill ska ha möjlighet att bo hemma, men äldre är olika och många behöver ett annat boende. Vi ställer därför frågor till minoritetsstyret om vad som händer med Tor 2 och vilka planer som finns för fler seniorboenden. De behövs för att äldre ska kunna flytta från villor och radhus när de vill ha ett lättare boende eller ekonomiskt behöver ett mindre boende med dagens elpriser. Något som skulle skapa möjligheter till fler radhus och villor för barnfamiljer att flytta in i. Det behövs också för att äldre som bor utan hiss ska få ett tillgängligt boende eller för att äldre ska få ett socialt sammanhang för att minska ensamheten. Vi undrar när styret kommer agera?”

På fullmäktige i februari har Centerpartiet lämnat in interpellation , 109.6 kB. till Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).