Centerpartiet besökte Kvarnholmen och KUAB


Idag besökte vi Kvarnholmen och KUAB för att diskutera utvecklingen och byggandet av över 3000 nya bostäder. Arbetet är i full gång och tack vare många inflyttningsklara bostäder redan nästa år kommer dagens befolkning på cirka 1200 personer fördubblas på drygt ett år. Utöver bostäder planeras det för en ny skola, förskolor, butiker, restauranger, bibliotek, kultur och annan service.

- Det är spännande att se hur Kvarnholmen växer fram som en ny och spännande stadsdel i Nacka. Här kombineras det gamla industriarvet med det moderna vilket skapar en unik miljö vid Stockholms inlopp. Jag ser fram emot det fortsätta arbetet med detaljplaner och bygglov, säger Johan Krogh (C), ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

På bilden från vänster: Johan Krogh (C), Christine Lorne (C), Hans Peters (C) och KUABs VD Nicklas Backfjärd.