SALTÄNGENS SKOLA BLIR KVAR

Saltängens skola ska vara kvar och bli en egen skolenhet. Det föreslår den styrande Alliansen i Nacka och beslut väntas tas av kommunstyrelsen måndagen 18 december.

Sedan 2010 har Saltängens och Duvnäs skolor fungerat som en skolenhet, Saltsjö-Duvnäs skola, med gemensam ekonomi och antagning av elever. I mars 2023 beslutade rektor att avveckla lokalerna i Saltängen eftersom elevantalet minskat. Ett beslut som vid tidpunkten bedömdes vara ett rektorsbeslut men som efter överklagande hos förvaltningsrätten visade sig vara ett beslut som måste tas av politiken. Frågan har därför förts till kommunstyrelsen för beslut.

Alliansen säger nej till nedläggningen. I stället vill vi se över skolorganisationen på hela östra Sicklaön där många skolplatser är tomma och vi behöver få en helhetsbild. Alliansen vill bevara små skolor eftersom de uppskattas av många föräldrar och elever och ger den kommunala skolorganisationen Välfärd Skola i uppdrag att ta fram en strategi för hur små skolor ska kunna utvecklas med kvalitet och ekonomi i balans. 

- I Nacka ska det finnas både små och stora skolor och därför är jag glad att vi nu kan meddela att Saltängens skola blir kvar. Det är en omtyckt skola som i grunden har goda förutsättningar att utvecklas framåt. Jag hoppas att det nu blir lugn och ro i verksamheten och fullt fokus på alla barns rätt att lyckas i skolan, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Krogh (C).

- Nacka ska erbjuda de bästa utbildningsmöjligheterna för alla elever och då behövs ett brett utbud av skolor. Även små förskolor och skolor efterfrågas av många och ska vara en självklar del av Nackas skolor. Nu får Saltängens skola möjlighet att utvecklas, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M). 

- För Liberalerna är det viktigt att Nackas elever har de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling, och då behövs både små och stora skolor. Vi vill nu se över hur hela skolorganisationen på Östra Sicklaön kan utvecklas långsiktigt och hållbart, därför avslår vi förslaget om nedläggning av Saltängens skola, säger kommunalråd Gunilla Grudevall-Steen (L).

 - Med fokus på att möta barnens behov måste våra skolor organiseras noga och de utmaningar som lyfts av tjänstepersonerna behöver tas på allvar. Efter alla överväganden som gjorts i denna process är vi kristdemokrater övertygade om att Saltängens skola behöver vara kvar, som det lilla sammanhangets alternativ, avslutar Kristdemokraternas kommunalråd Karin Teljstedt.