Nacka inför kulturcheck för unga

Alliansen i Nacka vill öka utbudet av kultur för barn och unga. Höstterminen 2018 införs därför kundval med kulturcheck för kulturkurser, inom bl a dans, teater, bild och cirkus. Hittills har kundvalet endast gällt musikskolan. Satsningen, som kostar 4 miljoner kronor, innebär även att tillgängligheten ökar, då avgifterna blir lägre och att nya kulturaktörer kan delta. Kulturnämnden fattar beslut 23 maj och kommunfullmäktige 19 juni.

  • Nu möjliggör vi för fler kulturaktörer att leverera intressant och spännande verksamhet till barn och unga i Nacka. Vi räknar med att fler vill vara med och erbjuda kulturkurser och att fler barn och unga vill gå dans, teater, bild mm, säger Hans Peters (C), ordförande i kulturnämnden.
  • Vi satsar på barn och unga i Nacka, här ska man ha de bästa förutsättningar att växa upp och utvecklas, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M). Med den här satsningen får vi mer valfrihet, större bredd i kulturutbudet och ger möjlighet för fler ungdomar att dansa, spela teater, måla och gå i cirkusskola.
  • Med kulturchecken öppnas många fler möjligheter för barn att själva få välja vad de vill lära sig mer om. Vi välkomnar en kulturskola med bredd, där var och en kan hitta något som intresserar dem, säger Gunilla Grudevall Steen, kommunalråd (L)
  • Vi vill att även barnen ska ha möjlighet att välja i ett större kulturutbud utifrån sitt intresse och det är därför som vi lägger förslaget om kulturcheck, säger Jan-Eric Jansson, kommunalråd (KD)