Centerpartiet vill göra Nacka forums fasader snyggare!

Centerpartiet har lagt ett initiativ i kommunstyrelsen om att inleda en diskussion med Nacka forums ägare om att göra fasaderna runt forum snyggare genom att klä in dem i t.ex. bostäder.

Nacka Forum färdigställdes i sin första skepnad i slutet av 1980-talet. Efter en omfattande om- och tillbyggnad öppnade nya Forum i oktober 2008 med fler butiker och ett nytt innehåll. Det blev också nya fasader. Tyvärr blev kanske inte det estetiska utförande av bästa klass. Stora kala väggar med en del reklamskyltar på. Det ser inte så snyggt ut vare sig från Värmdöleden och inte heller för de som passerar närmare per fordon eller till fots.

I och med tillkomsten av tunnelbaneavtalet som ingicks 2014 påbörjades planeringen av nya Nacka stad med många nya bostäder men också lokaler för flera ändamål. Nacka Forum kommer, enligt planerna, att byggas på med bostäder längs delar av byggnadens västra sida. Det kommer att förbättra intrycket av Forum i sin helhet, men mer skulle behöva göras.

Centerpartiet föreslår nu i ett politikerinitiativ i kommunstyrelsen att kommunen ska starta en dialog med Nacka forums ägare, Rodamco, för att kunna skapa trevligare fasader mot norr och nordväst.

”Det är väldigt angeläget att vi tänker på gestaltningen när Nacka bygger stad och har en bra dialog med de befintliga aktörerna i Nacka.” säger Hans Peters, kommunalråd (C)

”Vi vill ha en dialog med Rodamco där vi tillsammans kan skapa en trevligare miljö runt Nacka forum, till exempel genom att ’klä in’ Nacka forums fasader i bostäder” säger Hans Peters, kommunalråd (C)

För mer information, kontakta, Hans Peters på 070 431 83 47.