Nacka rusar i miljörakning!

En gång om året presenterar Aktuell Hållbarhet sin kommunrakning, detta år klättrar Nacka 127 plaster till plats 16.

”Detta är resultatet av ett målinriktat arbete från hela kommunorganisationen och en tydlig politisk vilja att sätta miljöfrågorna i fokus” säger Hans Peters (C), kommunalråd och ordförande för Miljömålskommittén

Nacka hamnar också på plats 4 bland kommunerna i Stockholms län.

”Nu måste vi fortsätta med det gedigna arbete som pågår i Nacka för att vi ska bli bäst på att vara kommun, även när det kommer till miljöfrågorna” säger Hans Peters (C), kommunalråd och ordförande för Miljömålskommittén

Mer om Aktuell Hållbarhets kommunrakning: http://kommunrankning.miljobarometern.se/hela-listan/

För mer info, kontakta Hans Peters på: 070-431 83 47