Idag presenterade Alliansen budgeten för 2018

Tillsammans med Alliansen presenterade Centerpartiet idag budgeten för 2018, den innehåller en skattesänkning, miljösatsningar och mer byggnation i klassisk stil.

Budgeten innehåller bland annat:

  • Skattesänkning på 10 öre
  • Kulturcheck för kulturskolan.
  • 5 mkr för upprustning och borttagande av miljöfarliga material.
  • Informationssatsning för miljöprogrammet.
  • Revidering av miljöprogrammet.
  • Ny indikator för inköp av närproducerat livsmedel.
  • Nacka vatten och avfall får uppdrag om ökad insamling av matavfall.
  • Markanvisning kvarter i klassisk stil.
  • Mer tanke bakom nybyggnation för att inte skapa ”blåshål” och liknade