Glöm inte kulturen i Nacka stad!

Centerpartiet vill att kommunen börjar planera för kulturlokaler i Nacka stad. Detta ska göras inom delprojekt ”Mötesplats Nacka” som den kommande överdäckningen av Värmdöleden norr om Forum, kallas. Där ska t-banan få en uppgång och en bussterminal byggas under överdäckningen. Vidare planeras bostäder, hotell och arbetsplatser på bägge sidor om överdäckningen

”Vi måste se till att kulturen får en framstående plats i planeringen av Nacka stad redan nu. Kulturen är för viktig för att planeras i efterhand” – Hans Peters (C), ordförande Kulturnämnden och kommunalråd

Centerpartiet vill skapa lokaler för kulturen i ett centralt läge nära kommersiella kvarter och tunnelbanan. Man bör studera möjligheterna att få till stånd en konsthall, kanske även flexibla lokaler som kan användas till dans och teater. Och som kan nyttjas av kulturskolans kurser och uppvisningar.

”Det som nu behöver göras, för att kulturen ska få ordentligt fäste i Nacka stad, är att planeringen för Mötesplats Nacka, tar fasta på möjligheterna att samverka med fastighetsägare och byggherrar och andra aktörer.” – Hans Peters (C), ordförande Kulturnämnden och kommunalråd