Ett finrum i Nacka stadshus?

Nacka kommun är numera rätt stor befolkningsmässigt, med över 100.000 invånare. Kommunen har ofta externa gäster, inte minst från andra länder, men saknar ett mer representativt mötesrum eller mottagningsrum.

Nacka stadshus renoverades och byggdes om och till under åren 2010-2012. I samband med det tillkom Nackasalen där fullmäktige sammanträder men som också används till möten och sammankomster av olika slag. När stadshuset byggdes om tillskapades också fler mötesrum.

Mötesrummet Orminge avviker något från övriga mötesrum genom att väggarna pryds av porträtt av tidigare KF-ordföranden. Detta ger i alla fall rummet en viss pondus, men inte alls tillräckligt.

Nacka kommun är numera rätt stor befolkningsmässigt, med över 100.000 invånare. Kommunen har ofta externa gäster, inte minst från andra länder, men saknar ett mer representativt mötesrum eller mottagningsrum. Andra lite större städer i Sverige har äldre stadshus med representativa lokaler för olika ändamål. Det är också mycket vanligt i lite större städer utomlands. Det borde också Nacka skaffa sig. Ett rum med lite elegantare möblemang och inredning, konst på vägarna mm.

Det pågår nu ett arbete med en översyn av lokalerna i Nacka stadshus för att bland annat nyttja lokalerna effektivare. Det finns också möjligheter att i framtiden bygga till stadshuset eller hyra in ökad kontorsyta i samband med utbyggnaden av Nacka stad i de delar som kommer nära stadshuset.

I samband med denna lokalöversyn bör man också studera möjligheterna att tillskapa ett mer representativt mötesrum/mottagningsrum som kan användas i samband med externa besök eller i samband med festligheter, som t.ex. prisutdelningar, uppvaktningar/avtackningar mm. Självklart ska rummet kunna nyttjas även för vanliga sammanträden.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta:

att ge SLK i uppdrag att undersöka möjligheten att tillskapa ett representativt rum i stadshuset enligt ovan.

Nacka den 9 april