Säkerställ att 112-dagarna för Nackas 6-åringar fortsätter!

112-dagarna är en återkommande verksamhet på Nacka IP för alla kommunens förskoleklasser. Det är en mycket uppskattad halvdag då 6-åringarna får träffa brandmän, ambulanspersonal, busschaufförer, civilförsvaret och flera andra aktörer. De senaste åren har räddningstjänsten upplevt svårigheter med att få ihop alla aktörer och kommunen har inte prioriterat denna dag.

112-dagarna är en återkommande verksamhet på Nacka IP för alla kommunens förskoleklasser. Det är en mycket uppskattad halvdag då 6-åringarna får träffa brandmän, ambulanspersonal, busschaufförer, civilförsvaret och flera andra aktörer. Polisen var också varit med fram till 2016, men förra året kunde de inte medverka p.g.a. resursbrist.

Centerpartiet har i riksdagen lyft frågan kring att blåljuspersonal utsätts för hot i sitt arbete och hur det påverkar tryggheten i samhället eftersom människor då inte alltid har samma möjlighet till räddning om de blir akut sjuka, om det börjar brinna, eller om de blir utsatta för något brott. I Nacka är vi än så länge förskonade från att ha områden som anses som riskområden enligt polisens sammanställning, men det kräver ett kontinuerligt förebyggande arbete i hela samhället. Det börjar redan på mödravårdscentralen och går vidare via BVC, förskola, skola, fritids och fritidsaktiviteter såsom idrott och kultur. En del i detta förebyggande arbete är att 6-åringar får träffa blåljuspersonal och förstå deras arbete redan från tidig ålder.

6-åringarna får under dagen lära sig när och hur de larmar 112, de får undersöka brandbilarna, ambulansen och prata med personalen om vad de ska göra om någon blir sjuk eller det börjar brinna. När polisen var med fick de höra hur polisen hjälper de som behöver men också hur de fångar bovar. SL finns på plats och berättar hur man bäst väntar på bussen. Även civilförsvaret är med och har en stig där man får gå och öva på hur man gör om man råkar gå vilse.

Dagen är mycket uppskattad av både barn och vuxna och även föräldrar får tack vare denna dag en större insyn i blåljuspersonalens och andras arbete.

De senaste åren har räddningstjänsten upplevt svårigheter med att få ihop alla aktörer och kommunen har inte prioriterat denna dag.

Mot denna bakgrund föreslår jag kommunstyrelsen besluta

att 112-dagarna får en kontaktperson inom kommunen som har mandat att hjälpa räddningstjänsten att anordna dagarna med samtliga aktörer,

att medel avsätts i mål- och budget för att säkerställa att 112-dagarna kan fortsätta,

att verka för att polisen prioriterar närvaro på dagarna.

Nacka den 9 april 2018

Hans Peters (C)

Christine Lorne (C)