Centerpartiet föreslår temalekpark i Nacka stad

När Nacka växer och bygger stad är det viktigt att barnen får ta plats. På flera håll har det byggts större temalekparker som är mycket uppskattade både av barn och deras föräldrar såsom Mulle Meck-parken i Järvastaden eller Anders Franzéns park i Hammarby Sjöstad. Vi i Centerpartiet vill att en liknande park byggs även i Nacka stad. Förutom rutschkanor och andra roliga lekredskap kan det även finnas en parklek, en biblioteksfilial som har sommaröppet eller ett cafe.

Centerpartiet har tidigare drivit frågan om att utegym ska kunna byggas i direkt anslutning till lekparker då många nackabor är både småbarnsföräldrar och intresserade av träning och hälsa. Genom att samlokalisera utegym och lekplatser på ett säkert sätt kan kommunen främja barns lek och utevistelse samtidigt som vuxnas träning och hälsa stimuleras. Genom detta skapar vi möjligheter för ett aktivare uteliv samtidigt som vi ger familjer möjlighet att tillbringa mer utetid tillsammans.

Vi i Centerpartiet föreslår därför att:

  • En temalekpark byggs i centrala Nacka.
  • Ett utegym anläggs i direkt anslutning till lekparken.

Här kan du läsa mer om Mulle Meck-parken