• / Nyheter
  • / Centerpartiet fortsätter styra tillsammans med Alliansen

Centerpartiet fortsätter styra tillsammans med Alliansen

I dag presenterade Alliansen i Nacka det politiska styret för 2018 – 2022 med fördelning av ordförandeskap i nämnderna och kommunalråd samt budget för 2019.

Moderaterna kommer att fortsätta leda Kommunstyrelsen, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Socialnämnden och tillsätter också ordförande i Arbets- och företagsnämnden och Kulturnämnden. Centerpartiet får ordförandeskapet i Natur- och trafiknämnden, i ett nyinrättat miljöutskott under Kommunstyrelsen samt Nacka Vatten och Avfall AB och Överförmyndarnämnden. Liberalerna får ordförandeskapet i Utbildningsnämnden och Fritidsnämnden, samt det brottsförebyggande rådet (BRÅ). Kristdemokraterna får ordförandeskapet i Äldrenämnden och Val- och demokratinämnden.

Moderaterna får 2,5 kommunalråd, Centerpartiet och Liberalerna 1 kommunalråd vardera och Kristdemokraterna 0,5 kommunalråd.Oppositionspartierna får 2 kommunalråd där Socialdemokraterna får 1, Nackalistan 0,5 och Miljöpartiet 0,5. Av de samlade politiska resurserna (partistöd, kommunalråd, deltidsarvoden och politiska sekreterare) får Alliansmajoriteten 63 procent och oppositionspartierna 37 procent. Alliansen ingår en valteknisk samverkan med Miljöpartiet, vilket ger de samverkande partierna ytterligare platser i nämnderna. Däremot ingår de ingen politisk samverkan.

- Det känns fantastiskt att få fortsätta leda superkommunen Nacka i en tid när vi växer och utvecklas. Vår vision av Nacka är en kommun där allt fler kan leva och arbeta inom kommunens gränser. Där vi enkelt kan ta oss fram, både via kollektivtrafik och Österleden. Där alla kan känna sig trygga, både i hemmet och ute på gator och torg. Och, kanske viktigast av allt, att Nackaborna får värde för sina skattepengar, så att vi fortsätter att ha Sveriges bästa skolor, trygg omsorg och låg skatt. Vi kommer alltid att stå på Nackabornas sida, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

- Ett viktigt fokusområde i budgeten för 2019 - 2021 är klimat och miljö. Det blir ökade satsningar på cykelbanor och cykelparkeringar, fortsatt satsning på giftfri vardag i skolan och förskolan, samt ökade ambitioner vad gäller inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel till kommunens verksamheter, säger Hans Peters, kommunalråd (C)

- Liberalerna har särskilt fokus på barn och unga. Skolan ska se varje individ och ge var och en de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande. Att få ägna sig åt de aktiviteter man vill på sin fritid är också en frihetsfråga. Du ska inte bara bo i Nacka, utan också kunna välja vad du vill göra på fritiden. Liberalerna är glada över att nu ta över ordförandeskapet för Utbildningsnämnden och Fritidsnämnden, säger Gunilla Grudevall-Steen (L), kommunalråd.

- Vi klarade utmaningen att ta emot dem som flytt krig och som hamnade i Nacka. Nu handlar det om att bygga ihop vårt samhälle, riva murar, stärka nätverk, bygga bostäder, möjliggöra för utbildning och jobb. Kort sagt skapa en stark samhällsgemenskap mellan människor i alla åldrar, säger Karin Teljstedt (KD), kommunalråd.

Budget 2019

► Fortsatt stark ekonomi med överskott på över 100 Mkr.

► Satsning på skolan (utbildningsnämnden tillförs 109 Mkr) och äldreomsorgen (äldrenämnden tillförs 26 Mkr). Det ska bidra till att kvalitetssäkra skolan och omsorgen och satsa mer på hälsofrämjande insatser för äldre.

► 1 Mkr för mer lokalt brottsförebyggande arbete, utöver de redan 5 mkr som tidigare har anslagits, och 2 Mkr för inköp av kamerautrustning.

► 12 Mkr för nya infartsparkeringar.

► 37 Mkr ytterligare för cykelinsatser (bl a trimningsåtgärder längs Saltsjöbadsvägen och Mensättravägen i Boo) och införande av hyrcykelsystem.

► 50 Mkr i ett trivselpaket, viktigt när det är stökigt när vi växer. Det handlar om insatser i Nyckelviken och Velamsund, lekplatser, offentliga toaletter, utegym, bättre skötsel av naturen mm.

► Oförändrat låg skatt 2019.