Starkt team för Nacka framåt!

På kretsstämman den 12 november nominerades Hans Peters till ordförande för Natur- och trafiknämnden i Nacka och omvaldes som kommunalråd för Centerpartiet och inleder därmed nu sin tredje mandatperiod som kommunalråd. Hans Peters nominerades också till 1e vice ordförande för kommunstyrelsen.

”Jag tackar för förtroendet och ser fram emot att arbeta med trafikfrågorna exempelvis utbyggnaden av cykelbanor. Jag kommer också att driva på för fler naturreservat.”- säger Hans Peters

På samma möte nominerades också Johan Krogh till 1e vice ordförande för Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Johan varit ledamot i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden sedan efter valet 2014 och har jobbat som landstingsrådssekreterare för Centerpartiet i landstinget och tidigare politisk sekreterare för C i Nacka.

Det ska bli otroligt spännande att få vara med och utveckla Nacka i en grön och liberal riktning där varje del av Nacka får utvecklas utifrån sina unika förutsättningar” - säger Johan Krogh

Till ledamot och gruppledare i Utbildningsnämnden samt ersättare i Kommunstyrelsen valde stämman att nominera Linnea Strömberg, som har en bakgrund som utbildad pedagog och förskolechef. Hon driver idag företag inom arbetsmarknad/integration i Nacka

” Jag kommer att värna om valfriheten och vara väldigt noga med att alla förskolor och skolor i Nacka ska hålla en hög kvalitet och vara en trygg och pedagogisk plats för barnen.” - säger Linnea Strömberg

Till 1e vice ordförande för kommunfullmäktige nominerades Martin Hedman, han tar också över som 1e vice ordförande för Socialnämnden.

”Kommunfullmäktige och Socialnämnden är två delar av kommunen som inte alltid syns utåt, men det är två organ som är extremt viktiga, kommunfullmäktige är det folkvalda organet och har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet. Socialnämnden hjälper inte bara våra medborgare när de behöver samhällets stöd/hjälp som allra mest utan även har ett viktigt uppdrag i det förebyggande arbetet.” säger Martin Hedman

”Vi är ett starkt team som kommer som kommer att jobba dag och natt för att infria Centerpartiets vallöften efter detta rekordval” – avslutar Hans Peters

För mer information eller frågor kontakta Hans Peters på 070-431 83 47