MURALMÅLNING PÅ NACKAS VATTENTORN!

Centerpartiet har lagt ett politikerinitiativ i kommunstyrelsen om att upprätta en ny muralmålning på Nackas vattentorn!

Vattentornet är ett känt landmärke för Nacka. Tornet är sedan slutet på 1980-talet försett mot konstverket ”Nacka”. Det är i behov av renovering och nu har Centerpartiet i Nacka, genom kommunalrådet Hans Peters, föreslagit att det målas över och i stället förses med en ny muralmålning.

I och med muralmålningsfestivalen som planeras att äga rum i september, och är ett samarbete mellan kommunen och näringslivet i Nacka, så kommer ca 15 platser i kommunen att få muralmålningar på sina betongväggar, husfasader och liknande. Centerpartiet i Nacka tycker att Nacka vattentorn kan vara en av de 15 platserna. Detta skulle kunna attrahera människor till muralmålningsfestivalen och även medverka till att göra kommunen mer attraktiv. Vi anser även att medborgarna ska få vara med och tycka till om färg och form men att själva målningen ska utföras av erkänd/a konstärer.