C: Vi kan göra ännu
mer för vår miljö

DEBATT 11:50 | 29 april 2019

Nacka har kommit en lång väg i sitt miljöarbete, men fortsatt handlingskraft och nytänkande behövs, skriver Centerpartiet i en debattartikel.

Nacka kommun fick 24 april ta emot miljöutmärkelsen Sveriges miljöbästa kommun av tidningen Aktuell Hållbarhet. Det är vi stolta över men vi kan så klart göra än mer.

Miljön och klimatet är en av vårt livs ödesfrågor. Internationella organ pub-licerar ständigt rapporter om hur stater, kommuner och individer kan förändra sina liv för att motverka klimatkrisen.Nacka ligger bra till, men det räcker inte. Vi ska fortsätta vårt arbete med att få fram nya, innovativa och effektiva lösningar på hur både kommunen i stort men också varje invånare ska kunna leva miljövänligt. Att leva hållbart ska vara enkelt.

Koldioxidutsläppen är en av de stora miljöbovarna i samhället i dag. Samtidigt måste människor ta sig från en plats till en annan. Därför satsar vi mycket på nya cykelvägar, utbyggnad av tunnelbanan, och andra former av kollektivtrafik. Bilen kommer dock att fortsätta att vara viktig för Nackaborna. Men vi måste sluta med bensin, diesel och olja. Eldrift och andra alternativa bränslen måste fram snabbare och kommunen kan hjälpa till med att få fram fler laddstationer med mera.

Samtidigt som invånarna i Nacka erbjuds möjligheter för klimatsmarta lösningar måste kommunen arbeta vidare med miljöprogrammets genomförande.Centerpartiet har nu under lång tid verkat för en giftfri skola och förskola och där pågår ett arbete. Alliansen har på C-initiativ beslutat att köttprodukter ska vara fria från antibiotika. Maten som serveras i skolor, förskolor och äldreboenden ska i högre utsträckning vara ekologiskt producerad eller närproducerad.

Centerpartiet, såsom Alliansen i helhet, är stolta över alla naturreservat vi har i Nacka. Och flera (fem stycken) är på väg att bildas. Halva Nacka ska förbli grönt även om vi bygger nya bostäder för kommande generationer Nackabor. Tillgången på skogar och naturmark skapar livskvalitet för människor och skydd för djur och växter.

Nacka har kommit en lång väg i sitt miljöarbete. Vår utmärkelse ska firas och uppmärksammas. Men fortsatt handlingskraft och nytänkande behövs för att göra Nacka ännu bättre.

Hans Peters, C
Kommunalråd, ordförande i natur- och trafiknämnden