AKTIVITETSPARK I GRÖNA DALEN

Centerpartiet i Nacka ser potential i Gröna Dalen och har verkat för att förnya parken.

Gröna Dalen är ett trevligt parkområde mellan Fisksätra och Saltsjöbaden som länge stått utan en konkret plan för vad som ska finnas där. Vi i Centerpartiet ser potential i parken och den 18/2 väckte vi ett politikerinitiativ i kommunstyrelsen där vi föreslog att berörda nämnder skulle få i uppdrag att genomföra ett projekt för att förnya parken.

I förnyelsen av parken ser vi gärna att det bland annat ska gå att tillåta caféverksamhet, möjliggöra mer spontanidrott, ha utegym, anlägga en damm, bygga ut grillplatser och utöka antalet kolonilotter. En idé är också att ha någon parklek. Vi vill med denna aktivitets- och rekreationspark hitta ett bra sätt att länka samman Saltsjöbaden och Fisksätra. Det är även viktigt för oss att det lokala föreningslivet kan vara med och påverka arbetet med att få parken att utvecklas.

Vi välkomnar beskedet ifrån kommunstyrelsen som kom den 3/6 att berörda nämnder får i uppdrag att ta fram ett program för Gröna Dalen

Läs mer om förslaget här: https://handlingar.nacka.se/…/34c_bilaga_1_Politikerinitiat…